Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Otsing Js 57,19;Ef 2,14;Lk 6,12-19; Mt 4,18-22
(15 vastet, leht 1 1-st)
Jesaja 57 Rahu, rahu kaugel ja lähedal olijale, ütleb Issand, ja ma parandan teda. 
Matteuse 4Aga Galilea järve randa pidi kõndides nägi Jeesus kaht venda, Siimonat, keda nimetatakse Peetruseks, ja tema venda Andreast, noota heitvat - nad olid ju kalurid - 
ning ütles neile: „Järgnege mulle ja ma teen teist inimesepüüdjad!” 
Ja nad jätsid kohe oma võrgud sinnapaika ning järgnesid talle. 
Ja kui ta läks sealt edasi, nägi ta teist vendade paari, Sebedeuse poegi Jaakobust ja Johannest, kes olid koos oma isa Sebedeusega paadis ja parandasid võrke, ja ta kutsus neid. 
Ja nemad jätsid kohe paadi ja oma isa sinnapaika ning järgnesid talle. 
Luuka 6Aga neil päevil sündis, et Jeesus läks mäele palvetama ja veetis kogu öö Jumalat paludes. 
Ja kui valgeks läks, kutsus ta oma jüngrid enese juurde ja valis nende seast kaksteist, keda ta nimetas ka apostliteks: 
Siimona, keda ta nimetas ka Peetruseks, ja tema venna Andrease, ja Jaakobuse ja Johannese ja Filippuse ja Bartolomeuse 
ja Matteuse ja Tooma ja Jaakobuse, Alfeuse poja, ja Siimona, keda hüütakse Selooteseks, 
ja Juuda, Jaakobuse poja, ja Juudas Iskarioti, kes sai äraandjaks. 
Ja kui Jeesus oli tulnud koos nendega mäelt alla, peatus ta lagedas paigas; seal oli suur hulk tema jüngreid ja väga palju rahvast kogu Juudamaalt ja Jeruusalemmast ning Tüürose ja Siidoni rannikualalt. 
Nad kõik olid tulnud teda kuulama ja saama paranemist oma haigustest. Ja terveks said ka need, keda rüvedad vaimud piinasid. 
Ja igaüks rahvast püüdis teda puudutada, sest temast läks vägi välja ja parandas kõik. 
Efesose 2Sest tema on meie rahu, kes on mõlemad liitnud üheks ja lõhkunud maha vaheseina - see tähendab vaenu - oma ihu kaudu,