Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Otsing Js 55:1-3; Ps 145:8-9,15-16,17-18; Rm 8:35,37-39; Mt 14:13-21
(22 vastet, leht 1 1-st)
Psalm 145 Armuline ja halastaja on Issand, pika meelega ja suur helduselt. 
Hea on Issand kõigile ja tema halastus on üle kõigi tema tegude. 
Kõikide silmad ootavad sind ja sina annad neile nende roa omal ajal; 
sina avad oma käe ja täidad kõik, mis elab, hea meelega. 
Õige on Issand kõigil oma teedel ja vaga kõigis oma tegudes. 
Issand on ligi kõigile, kes teda appi hüüavad, kõigile, kes teda tões appi hüüavad. 
Jesaja 55 Hoi! Kõik janused, tulge vee juurde! Ka see, kellel ei ole raha, tulgu, ostku ja söögu! Tulge, ostke ilma rahata, ilma hinnata veini ja piima! 
Miks vaete raha selle eest, mis ei ole leib, ja oma vaevatasu selle eest, mis ei toida? Kuulake mind hästi, siis te saate süüa head ja kosutada ennast rammusate roogadega. 
Pöörake kõrv ja tulge mu juurde, kuulake mind, siis on teil edu; mina teen teiega igavese lepingu, samasuguse, nagu oli mu osadus Taavetiga! 
Matteuse 14Kui Jeesus sai sellest kuulda, eemaldus ta sealt paadiga tühja paika, et olla omaette. Ja kui rahvahulgad sellest kuulsid, järgnesid nad talle jalgsi linnadest. 
Ja kui Jeesus astus paadist välja ja nägi suurt rahvahulka, läks ta meel haledaks ning ta tervendas nende haiged. 
Õhtu jõudes aga astusid Jeesuse jüngrid ta juurde ja ütlesid: „Paik on üksildane ja aeg juba hiline, lase nüüd rahvahulgad ära minna, et nad läheksid küladesse endale süüa otsima!” 
Aga Jeesus ütles neile: „Neil ei ole tarvis ära minna. Andke teie neile süüa!” 
Nemad aga ütlesid talle: „Meil ei ole siin rohkem kui vaid viis leiba ja kaks kala.” 
Aga tema ütles: „Tooge need mulle siia!” 
Ja Jeesus käskis rahvahulkadel istuda rohule, võttis need viis leiba ja kaks kala, vaatas üles taevasse, õnnistas ja murdis ning andis leivad jüngrite kätte, jüngrid aga andsid need rahvale. 
Ja kõik sõid ja said kõhud täis. Ja ülejäänud palakesi korjati kaksteist korvitäit. 
Aga sööjaid oli ligi viis tuhat meest, peale selle veel naised ja lapsed. 
Rooma 8Kes võib meid lahutada Kristuse armastusest? Kas viletsus või ahistus või tagakiusamine või nälg või alastiolek või hädaoht või mõõk? 
Kuid selles kõiges me saame täieliku võidu tema läbi, kes meid on armastanud. 
Sest ma olen veendunud, et ei surm ega elu, ei inglid ega peainglid, ei praegused ega tulevased, ei väed, 
ei kõrgus, ei sügavus ega mis tahes muu loodu suuda meid lahutada Jumala armastusest, mis on Kristuses Jeesuses, meie Issandas.