Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Otsing Js 54,10;Jh 3,16;1Kr 12,27-13,3; Jh 7,1-13
(23 vastet, leht 1 1-st)
Jesaja 54 Mäed liiguvad ja künkad kõiguvad küll, aga minu heldus ei liigu su juurest ja minu rahuseadus ei kõigu, ütleb Issand, su halastaja. 
Johannese 3Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud Poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu. 
Johannese 7Pärast seda käis Jeesus mööda Galileamaad, sest ta ei tahtnud rännata Juudamaal, kuna juudid otsisid võimalust teda tappa. 
Aga juutide lehtmajadepüha oli lähedal. 
Siis Jeesuse vennad ütlesid talle: „Lahku siit ja mine Juudamaale, et ka sinu jüngrid näeksid su tegusid, mida sa teed, 
sest keegi ei tee midagi salajas, kui ta ise tahab olla üldsusele tuntud. Kui sa teed selliseid asju, siis avalda ennast maailmale!” 
Isegi Jeesuse vennad ei uskunud temasse. 
Siis ütles Jeesus neile: „Minu aeg ei ole veel käes, aga teil on alati paras aeg. 
Maailm ei saa teid vihata, mind see aga vihkab, sest mina tunnistan selle kohta, et selle teod on kurjad. 
Teie minge üles pühiks, mina ei lähe üles neiks pühiks, sest minu aeg ei ole veel täis saanud.” 
Ta ütles seda neile ja jäi Galileasse. 
Aga kui Jeesuse vennad olid pühiks üles läinud, läks temagi, aga ta ei läinud avalikult, vaid otsekui salaja. 
Siis juudid otsisid Jeesust pühadeks kogunenute hulgast ja küsisid: „Kus ta on?” 
Ja rahvahulgas sosistati rohkesti tema kohta, ühed ütlesid, et ta on hea, teised, et ei ole, vaid ta eksitab rahvast. 
Ometi ei rääkinud keegi temast avalikult, sest kõik kartsid juute. 
1. Korintose 12Teie olete aga Kristuse ihu ning igaüks omast kohast tema liikmed. 
Ja Jumal on seadnud koguduses esmalt mõned apostleiks, teiseks prohveteiks, kolmandaks õpetajaiks; seejärel tulevad imeteod, seejärel armuannid tervendamiseks, abistamiseks, juhtimiseks, mitmesugusteks keelteks. 
Ega kõik ole apostlid? Ega kõik prohvetid? Ega kõik õpetajad? 
Ega kõigil ole tervendamisandisid? Ega kõik räägi keeli? Ega kõik tõlgenda neid? 
Aga taotlege suuremaid armuande!Ja ma näitan teile veel ülevama tee. 
1. Korintose 13 Kui ma räägiksin inimeste ja inglite keeli, aga mul ei oleks armastust, siis ma oleksin kumisev vasknõu või kõlisev kuljus. 
Ja kui mul oleks prohvetianne ja ma teaksin kõiki saladusi ja ma tunnetaksin kõike ja kui mul oleks kogu usk, nii et ma võiksin mägesid teisale tõsta, aga mul ei oleks armastust, siis poleks minust ühtigi. 
Ja kui ma kõik oma vara ära jagaksin ja kui ma oma ihu annaksin põletada, aga mul ei oleks armastust, siis ma ei saavutaks midagi.