Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Otsing Js 53,8;Hb 12,3;Mt 11,1–19
(21 vastet, leht 1 1-st)
Jesaja 53 Surve ja kohtu läbi võeti ta ära, kes tema sugupõlvest mõtles sellele, et ta lõigati ära elavate maalt, ja teda tabas surm mu rahva üleastumise pärast? 
Matteuse 11Ja sündis, et kui Jeesus oli lõpetanud korralduste andmise oma kaheteistkümnele jüngrile, siis siirdus ta sealt edasi õpetama ja jutlustama nende linnadesse. 
Kui siis Johannes vangihoones kuulis Kristuse tegudest, saatis ta oma jüngreid 
temalt küsima: „Kas sina oled see, kes pidi tulema, või jääme ootama teist?” 
Ja Jeesus vastas neile: „Minge teatage Johannesele, mida te kuulete ja näete: 
pimedad näevad jälle ja jalutud kõnnivad, pidalitõbised saavad puhtaks ja kurdid kuulevad ja surnud tõusevad üles ja vaestele kuulutatakse evangeeliumi 
ja õnnis on see, kes ei pahanda ennast minu pärast!” 
Kui siis need olid läinud, hakkas Jeesus rahvahulkadele kõnelema Johannesest: „Mida te tahtsite näha, kui läksite kõrbe? Kas tuules kõikuvat roogu? 
Või mida te tahtsite näha, kui läksite välja? Kas pehme riidega rüütatud inimest? Ennäe, pehme riide kandjad on kuningakodades. 
Või miks te läksite välja? Kas vaatama prohvetit? Jah, ma ütlen teile, hoopis enamat kui prohvetit! 
Tema ongi see, kellest on kirjutatud: Vaata, ma saadan sinu eele oma käskjala, kes tasandab sinu tee su ees. 
Tõesti, ma ütlen teile, naisest sündinute seast ei ole tõusnud suuremat Ristija Johannesest, aga väikseim taevariigis on suurem temast. 
Ristija Johannese päevist tänini rünnatakse taevariiki ja ründajad kisuvad selle endale. 
Kõik Prohvetid ja Seadus on ju ennustanud Johanneseni, 
ja kui te nõustuda tahate: tema on Eelija, kes pidi tulema. 
Kel kõrvad on, see kuulgu! 
Aga kellega ma võrdleksin seda sugupõlve? See on laste sarnane, kes istuvad turgudel, hõigates teistele: 
Me oleme teile vilet puhunud, ja te ei ole tantsinud. Me oleme teile itkenud, ja te ei ole vastu rindu löönud. 
Sest Johannes tuli, ei söönud ega joonud, ja nad ütlevad: „Tal on kuri vaim.” 
Inimese Poeg tuli, sööb ja joob, ja nad ütlevad: „Ennäe, see inimene on söödik ja veinijoodik, tölnerite ja patuste sõber!” Ja ometi annavad tarkusele õiguse ta enda teod.” 
Heebrealaste 12Võtke siis eeskujuks teda, kes on kannatanud niisugust patuste vaenu enese vastu, et te ei väsiks ega teie hing ei nõrkeks.