Piibel.NET
Otsing Js 53,7;Jh 12,24;Gl 6,(11-13)14-18; Jh 13,21-30
(20 vastet, leht 1 1-st)
Eestikeelne Piibel 1997
Jesaja 53 Teda piinati ja ta alistus ega avanud suud nagu tall, keda viiakse tappa, nagu lammas, kes on vait oma niitjate ees, nõnda ei avanud ta oma suud.
Johannese 12 Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, kui nisuiva ei lange maasse ega sure, siis see jääb üksi, aga kui see sureb, siis see kannab palju vilja.
Johannese 13 Seda öelnud, võpatas Jeesus vaimus ja tunnistas: „Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, üks teie seast reedab minu.”
Jüngrid vaatasid nõutuses üksteisele otsa ega osanud arvata, kelle kohta ta seda ütleb.
Üks ta jüngritest, see, keda Jeesus armastas, oli tema kõrval lauas.
Siimon Peetrus noogutas nüüd peaga selle poole, öeldes: „Küsi temalt, kes see on, kellest ta räägib?”
See jünger nõjatus siis Jeesuse rinnale ja ütles talle: „Issand, kes see on?”
Siis vastas Jeesus: „Seesama, kelle jaoks ma kastan palakese ja annan talle.” Siis ta kastis palakese ja andis Juudas Iskariotile, Siimona pojale.
Ja palakese järel läks saatan temasse. Jeesus ütles talle nüüd: „Mida sa teed, tee kiiresti!”
Lauasistujatest ei taibanud aga keegi, mille kohta Jeesus talle nii ütles,
sest mõned arvasid, kuna Juudas oli kukruhoidja, et Jeesus ütles talle: „Osta, mida vajame pühadeks!” või et ta käskis anda midagi vaestele.
Kui siis Juudas oli võtnud palakese vastu, lahkus ta kohe. Aga oli öö.
Galaatia 6 Vaadake, kui suurte tähtedega olen ma teile kirjutanud oma käega!
Kõik, kes iganes tahavad olla heas kuulsuses inimeste seas, sunnivad teid ümberlõikamisele üksnes selleks, et neid Kristuse risti pärast taga ei kiusataks.
Sest ka ümberlõigatud ise ei pea Seadust, kuid nad tahavad teie ümberlõikamist, et nad teie ihu üle saaksid kiidelda.
Aga mulle olgu olemata, et ma kiitleksin muu kui meie Issanda Jeesuse Kristuse risti üle, mille läbi maailm on minule risti löödud ja mina maailmale.
Sest ei ümberlõikamine ega ümberlõikamatus ole midagi, vaid uus loodu.
Ja kõigile, kes seda juhtnööri mööda käivad, neile olgu rahu ja halastus, ja ka Jumala Iisraelile!
Viimaks veel, ärgu tehku keegi mulle vaeva, sest ma kannan Jeesuse vermeid oma ihu küljes.
Meie Issanda Jeesuse Kristuse arm olgu teie vaimuga, vennad! Aamen.