Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Otsing Js 52,7;Lk 10,5;Mt 9,27–34
(10 vastet, leht 1 1-st)
Jesaja 52 Kui armsad on mägede peal sõnumitooja sammud. Ta kuulutab rahu, toob häid sõnumeid, kuulutab päästet ja ütleb Siionile: „Sinu Jumal on kuningas!” 
Matteuse 9Kui Jeesus sealt edasi läks, järgnesid talle kaks pimedat, kisendades: „Taaveti Poeg, halasta meie peale!” 
Kui ta siis koju tuli, astusid pimedad ta juurde. Ja Jeesus küsis neilt: „Kas te usute, et mina võin seda teha?” Nemad ütlesid talle: „Jah, Issand!” 
Siis ta puudutas nende silmi ja ütles: „Teile sündigu teie usku mööda!” 
Ja nende silmad avanesid. Ja Jeesus hoiatas neid: „Vaadake, et keegi sellest teada ei saaks!” 
Aga nemad läksid välja ja levitasid juttu tema kohta kogu sellel maal. 
Kui need olid lahkunud, vaata, siis toodi tema juurde tumm mees, kes oli kurjast vaimust vaevatud. 
Ja kui kuri vaim oli välja aetud, hakkas tumm rääkima. Rahvahulgad panid seda imeks ja ütlesid: „Sellist asja ei ole Iisraelis iialgi nähtud!” 
Variserid aga ütlesid: „Ta ajab kurje vaime välja kurjade vaimude ülema abil.” 
Luuka 10Aga kui te astute kuhugi majja, ütelge esmalt: „Rahu olgu sellele kojale!”