Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Otsing Js 50:4-7; Ps 22:8-9,17-18a,19-20,23-24; Fl 2:6-11; Lk 22:14-23:56
(132 vastet, leht 1 6-st)
Psalm 22 Kõik, kes mind näevad, irvitavad mu üle; nad ajavad suu ammuli, vangutavad pead: 
„Ta on kõik veeretanud Issanda peale; see päästku ta, kiskugu ta välja hädast, sest tal on ju temast hea meel.” 
Sest koerad ümbritsevad mind, tigedate hulk keerleb mu ümber; nad purevad mu käsi ja jalgu, 
ma võin lugeda kõiki oma luid. Nemad aga vahivad mulle otsa ja parastavad mind. 
Nad jagavad mu rõivad eneste vahel ja heidavad liisku mu kuue pärast. 
Aga sina, Issand, ära ole kaugel, mu vägi, tõtta mulle appi! 
Ma tahan su nime kuulutada oma vendadele, keset kogudust ma tahan kiita sind. 
Teie, kes Issandat kardate, kiitke teda, kõik Jaakobi sugu, austage teda! Ja värisege tema ees, kõik Iisraeli sugu! 
Jesaja 50 Issand Jumal on mulle andnud õpetatud keele, et ma oskaksin vastata väsinule, virgutada teda sõnaga. Ta äratab igal hommikul, ta äratab mu kõrva, et ma kuuleksin õpilaste kombel. 
Issand Jumal avas mu kõrva ja ma ei ole vastu pannud, ma ei ole taganenud. 
Ma andsin oma selja peksjaile ja põsed neile, kes katkusid karvu, ma ei peitnud oma palet teotuse ja sülje eest. 
Issand Jumal aitab mind: seepärast ma ei jäänud häbisse, seepärast ma muutsin oma näo otsekui ränikiviks, sest ma teadsin, et ma ei jää häbisse, 
Luuka 22Ja kui tund tuli, istus Jeesus maha ja apostlid koos temaga. 
Ja ta ütles neile: „Ma olen südamest igatsenud seda paasat süüa teiega enne oma kannatamist, 
sest ma ütlen teile, ma ei söö seda enam, kuni kõik on läinud täide Jumala riigis.” 
Ja ta võttis karika, tänas ning ütles: „Võtke see ning jagage eneste vahel! 
Sest ma ütlen teile, mina ei joo nüüdsest peale viinapuu viljast, kuni Jumala riik on tulnud.” 
Ja ta võttis leiva, tänas ja murdis ja andis neile, öeldes: „See on minu ihu, mis teie eest antakse. Seda tehke minu mälestuseks!” 
Selsamal kombel võttis ta ka karika pärast õhtusöömaaega ja ütles: „See karikas on uus leping minu veres, mis teie eest valatakse. 
Siiski, vaata, minu äraandja käsi on minuga lauas, 
sest Inimese Poeg läheb küll ära, nii nagu see on määratud, ometi häda sellele inimesele, kes ta ära annab!” 
Ja nemad hakkasid omavahel arutama, kes see küll võiks nende seast olla, kes seda kavatseb teha. 
Aga nende seas tõusis ka vaidlus, keda nendest tuleks arvata teistest suuremaks. 
Ent Jeesus ütles neile: „Rahvaste kuningad peremehetsevad nende üle ja neid, kes nende kallal meelevallatsevad, hüütakse „heategijaiks”. 
Nõnda ei tohi olla teie seas, vaid suurim teie seas olgu nagu noorim, ja juht nagu see, kes teenib.