Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Otsing Js 5,8;Lk 12,15;Õp 9,1-10; 1Kr 15,20-28
(21 vastet, leht 1 1-st)
Õpetussõnad 9 Tarkus ehitas enesele koja, raius oma seitse sammast. 
Ta tappis tapaloomad, segas veini, kattis lauagi valmis. 
Ta läkitas oma teenijad, laskis hüüda linna küngastel: 
„Kes on kogenematu, pöördugu siia!” Napiarulisele ta ütles: 
„Tulge, sööge mu leiba ja jooge mu segatud veini! 
Jätke maha rumalus, et jääksite elama, ja käige arukuse teel!” 
Kes õpetab pilkajat, toob iseenesele häbi, ja kes noomib õelat, sellele jääb külge halb märk. 
Ära noomi pilkajat, et ta sind ei vihkaks, noomi tarka, ja ta armastab sind! 
Anna targale, ja ta saab veelgi targemaks, õpeta õiglast, ja ta võtab veelgi enam õpetust! 
Issanda kartus on tarkuse algus ja Kõigepühama äratundmine on arukus. 
Jesaja 5 Häda neile, kes reastavad koja kõrvale koja ja lisavad põllule põllu, kuni enam ei jää üle paikagi, vaid üksnes teie elate maal! 
Luuka 12Ja ta ütles neile: „Vaadake ette ja hoiduge igasuguse ahnuse eest, sest külluseski ei olene kellegi elu sellest, mis tal on!” 
1. Korintose 15Nüüd aga on Kristus üles äratatud surnuist, uudseviljana magamaläinutest. 
Et surm on tulnud inimese kaudu, siis tuleb ka surnute ülestõusmine inimese kaudu; 
sest nõnda nagu kõik inimesed surevad Aadamas, nõnda tehakse ka kõik elavaks Kristuses. 
Aga igaüks oma järjekorras: uudseviljana Kristus, pärast seda Kristuse omad tema taastulekul; 
ja siis tuleb lõpp, kui ta loovutab kuningriigi Jumalale ja Isale, olles kõrvaldanud iga valitsuse ja iga meelevalla ja väe. 
Sest tema peab valitsema kuningana, kuni Jumal paneb kõik vaenlased tema jalge alla. 
Viimse vaenlasena kõrvaldatakse surm. 
Sest „Jumal on kõik alistanud tema jalge alla”. Aga kui ta ütleb, et kõik on alistatud, siis on ilmne, et kõik peale selle, kes temale kõik alistas. 
Kui aga kõik on alistatud, siis alistub ka Poeg ise sellele, kes temale on kõik alistanud, et Jumal oleks kõik kõiges.