Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Otsing Js 49,8;Rm 10,12;Mt 12,1–14
(16 vastet, leht 1 1-st)
Jesaja 49 Nõnda ütleb Issand: Ma olen sind kuulnud hea meele ajal ja aidanud päästepäeval; ma olen sind hoidnud ja pannud rahvale seaduseks, taastama maad, jagama laastatud pärisosi, 
Matteuse 12Tolsamal ajal läks Jeesus hingamispäeval läbi viljapõldude. Tema jüngrid tundsid aga nälga ja hakkasid katkuma viljapäid ning sööma. 
Aga seda nähes ütlesid variserid talle: „Vaata, sinu jüngrid teevad, mida ei tohi teha hingamispäeval!” 
Tema aga ütles neile: „Kas te ei ole lugenud, mida tegi Taavet, kui tema ja ta mehed olid näljas? 
Kuidas ta läks Jumala kotta ja nad sõid ära ohvrileivad, mida ei tohtinud süüa ei tema ega ta mehed, vaid ainult preestrid üksi? 
Või kas te ei ole lugenud Seadusest, et preestrid rikuvad pühakojas hingamispäeva ja on siiski ilma süüta? 
Ent mina ütlen teile, siin on see, kes on suurem kui pühakoda! 
Kui te oleksite mõistnud, mida tähendab: Ma ei taha ohvrit, vaid halastust, siis te ei oleks mõistnud hukka süütuid, 
sest Inimese Poeg on hingamispäeva isand.” 
Ja Jeesus läks sealt edasi ning tuli ühte nende sünagoogi. 
Ja vaata, seal oli kuivanud käega inimene. Ja nad küsisid temalt: „Kas hingamispäeval tohib teha terveks?” - et nad võiksid tema peale kaevata. 
Aga tema ütles neile: „Kes on teie seast inimene, kellel on üksainus lammas ja kui see kukub auku hingamispäeval, et ta ei haara temast kinni ega tõmba teda välja? 
Kui palju tähtsam lambast on nüüd inimene! Tähendab, hingamispäeval tohib teha head.” 
Siis ta ütles inimesele: „Siruta oma käsi!” Ja too sirutas ning ta käsi sai jälle terveks nagu teinegi. 
Aga variserid läksid välja ning võtsid Jeesuse kohta vastu otsuse, et ta tuleb hukata. 
Rooma 10Ei ole ju erinevust juudi ja kreeklase vahel, sest seesama Issand on kõikide Issand, rikas kõikide heaks, kes teda appi hüüavad.