Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Otsing Js 45,24;Fl 2,11;2Kr 3,(9–11)12–18; 1Kr 5,1–8
(20 vastet, leht 1 1-st)
Jesaja 45 Üksnes Issandas - nõnda öeldakse minu kohta - on õigus ja jõud, tema juurde tulevad häbenedes kõik, kes on olnud tema peale vihased. 
1. Korintose 5Üldse kuuldub teie seas olevat kõlvatust, ja veel niisugust kõlvatust, mida ei ole paganategi hulgas, et keegi elavat oma võõrasemaga. 
Ent teie hooplete ega olegi kurvad ja ei kõrvaldagi oma keskelt seda, kes niisugust asja on teinud. 
Sest mina, ehkki ihulikult eemal, ent vaimus kohal, olen otsekui teie juures viibides juba teinud otsuse selle kohta, kes nõnda on elanud: 
meie Issanda Jeesuse nimel, kui teie ja minu vaim on kokku juhitud meie Issanda Jeesuse väega, 
see mees tuleb loovutada saatanale ihu hävitamiseks, et vaim võiks pääseda Issanda päeval. 
Teie kiitlemine ei ole hea. Kas te ei tea, et pisut haputaignat teeb kogu taigna hapuks? 
Puhastage end vanast haputaignast, et te oleksite uus taigen, nõnda nagu te oletegi hapnemata leivad; sest ka meie paasatall Jeesus Kristus on tapetud. 
Pidagem siis pühi kasinuse ja tõe hapnemata leivaga, mitte vana haputaignaga, halbuse ja kurjuse haputaignaga. 
2. Korintose 3Kui juba hukkamõistuteenistusel oli kirkus, siis on õigeksmõistuteenistus veel palju suurem kirkuselt. 
Ning toona kirgastatu ei olegi praegu enam kirgas selle võrratu kirkuse kõrval. 
Jah, kui kõrvalejäetav juba oli täis kirkust, kui palju enam on kirkuses see, mis jääb! 
Et meil nüüd on niisugune lootus, siis võime toimida täie julgusega 
ega pane Moosese kombel katet oma palgele, et Iisraeli lapsed ei saaks vaadata selle lõppu, mis on kaduv. 
Kuid nende mõtteviis on paadunud. Veel tänapäevani jääb Vana Testamendi lugemise peale seesama kate, seda ei kergitata, sest see eemaldatakse alles Kristuses. 
Tänapäevani, iga kord kui Moosest loetakse, lasub kate nende südamel. 
Aga kui nende süda pöördub Issanda poole, siis võetakse kate ära. 
Ent Issand on Vaim, ja seal, kus on Issanda Vaim, on vabadus. 
Aga meid kõiki, kes me katmata palgega vaatleme Issanda kirkust peegeldumas, muudetakse samasuguseks kujuks kirkusest kirkusesse. Seda teeb Issand, kes on Vaim. 
Filipi 2 ja et iga keel tunnistaks: Jeesus Kristus on Issand - Jumala Isa kirkuseks.