Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Otsing Js 45,15;Ef 3,20–21;Mk 13,1–8; Lk 18,18–30
(24 vastet, leht 1 1-st)
Jesaja 45 Tõesti, sina oled ennast varjav Jumal, Iisraeli Jumal, Päästja! 
Markuse 13Ja kui nad pühakojast lahkusid, ütles üks ta jüngreid talle: „Õpetaja, ennäe, missugused kivid ja missugused hooned!” 
Ja Jeesus ütles talle: „Kas sa pead silmas neid suuri hooneid? Ei jäeta siin kivi kivi peale, mida maha ei kistaks!” 
Ja kui Jeesus istus Õlimäel pühakoja vastas, küsisid Peetrus ja Jaakobus ja Johannes ja Andreas temalt omavahel olles: 
„Ütle meile, millal see kõik tuleb ja mis on tunnustäheks, kui kõik see hakkab täituma?” 
Aga Jeesus hakkas neile rääkima: „Vaadake, et keegi teid ei eksitaks! 
Paljud tulevad minu nimel, öeldes: „Mina olengi see!” ja eksitavad paljusid. 
Aga kui te kuulete sõdadest ja sõjasõnumeid, ärge ehmuge: see kõik peab sündima, kuid veel ei ole lõpp käes. 
Sest rahvas tõuseb rahva vastu ja kuningriik kuningriigi vastu, paiguti on maavärinaid ja näljahäda - need on sünnitusvalude algus. 
Luuka 18Ja keegi ülem küsis Jeesuselt: „Hea Õpetaja, mida tehes ma päriksin igavese elu?” 
Jeesus ütles talle: „Miks sa nimetad mind heaks? Ei ole hea keegi muu kui üks - Jumal. 
Käske sa tead: ära riku abielu, ära tapa, ära varasta, ära anna valetunnistust, austa oma isa ja ema!” 
Aga tema ütles: „Seda kõike olen ma pidanud noorest põlvest saadik.” 
Seda kuuldes ütles Jeesus talle: „Üks asi on sul veel vajaka: müü ära kõik, mis sul on, ja jaga vaestele, ja sul on siis aare taevas, ning tule, järgne mulle!” 
Aga seda kuuldes jäi ta päris kurvaks, sest ta oli väga rikas. 
Aga nähes teda kurvastavat, ütles Jeesus: „Kui vaevaliselt lähevad rikkad Jumala riiki! 
Sest hõlpsam on kaamelil minna läbi nõelasilma kui rikkal Jumala riiki.” 
Kuulajad küsisid: „Kes siis võib saada päästetud?” 
Ent tema ütles: „Inimeste käes võimatu on Jumala käes võimalik.” 
Peetrus ütles: „Vaata, meie oleme oma vara maha jätnud ja järgnenud sulle.” 
Tema aga ütles neile: „Tõesti, ma ütlen teile, ei ole kedagi, kes on jätnud maha maja või naise või vennad või vanemad või lapsed Jumala riigi pärast, 
kes mitmevõrra tagasi ei saaks sel ajal, ja tuleval ajastul igavest elu.” 
Efesose 3Aga Jumalale, kes meis tegutseva väega võib korda saata palju rohkem, kui oskame paluda või isegi mõelda, 
temale olgu kirkus koguduses ja Kristuses Jeesuses igavesest ajast igavesti kõigi sugupõlvedeni! Aamen.