Piibel.NET
Otsing Js 44,21;Rm 11,1;Ef 4,11–16; Õp 1,8–19
(20 vastet, leht 1 1-st)
Eestikeelne Piibel 1997
Õpetussõnad 1 Kuule, mu poeg, oma isa õpetust ja ära jäta tähele panemata oma ema juhatust,
sest need on su peale ilupärjaks ja kaela ümber keeks!
Mu poeg! Kui patused sind ahvatlevad, siis ära nõustu!
Kui nad ütlevad: „Tule meiega! Varitseme verd, luurame süütut ilma põhjuseta,
neelame neid otsekui surmavald, elusalt ja tervelt nagu haudaminejaid,
küllap me siis leiame kõiksugust kallist vara ja täidame oma kojad saagiga.
Heida liisku meie keskel ja meil kõigil olgu ühine kukkur!” -
siis, mu poeg, ära mine nendega seda teed, hoia oma jalg nende radadelt!
Sest nende jalad jooksevad kurja poole ja nad tõttavad verd valama.
Ent asjatu on võrku laotada kõigi tiivuliste nähes:
sest nad varitsevad omaenese verd, luuravad omaenese hinge.
Niisugune tee on igaühel, kes ahnitseb kasu: selle omanikult võetakse hing.
Jesaja 44 Tuleta seda meelde, Jaakob, ja sina, Iisrael, sest sa oled mu sulane: mina olen su valmistanud, sa oled mu sulane: Iisrael, ma ei unusta sind!
Rooma 11 Ma küsin siis: Kas Jumal on oma rahva ära tõuganud? Mitte sugugi! Minagi olen ju Iisraeli mees, Aabrahami soost, Benjamini suguharust.
Efesose 4 Tema on see, kes on pannud mõned apostleiks ja mõned prohveteiks ja mõned evangelistideks, mõned karjaseiks ja õpetajaiks,
et pühi inimesi valmistada abistamistööle Kristuse ihu ülesehitamiseks,
kuni meie kõik jõuame usu ja Jumala Poja tundmise ühtsusesse, saades täismeheks Kristuse täisea mõõtu mööda,
et me ei oleks enam väetid lapsed, keda pillutab ja kõigutab iga õpetusetuul, et inimliku pettemänguga eksitusse kavaldada,
vaid et me tõtt rääkides armastuses kasvaksime kõigiti selle sisse, kes on pea - Kristus.
Temas on kogu ihu liidetud kokku ja hoitakse koos kõigi üksteist toetavate liikmete abil, nii nagu on iga üksikliikme ülesanne. Sel viisil saab ihu kasvujõu iseenese ülesehitamiseks armastuses.