Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Otsing Js 43:1-7; Ps 29; Ap 8:14-17; Lk 3:15-17, 21-22
(27 vastet, leht 1 2-st)
Psalm 29Taaveti laul. Andke Issandale, te jumalalapsed, andke Issandale au ja võimus! 
Andke Issandale tema nime au, pühas ehtes kummardage Issandat! 
Issanda hääl on vete peal; auhiilguse Jumal müristab; Issand on suurte vete peal. 
Issanda hääl kostab võimsasti; Issanda hääl kostab toredasti. 
Issanda hääl murrab seedreid, Issand murrab katki Liibanoni seedrid. 
Ta paneb Liibanoni karglema nagu vasika ja Sirjoni nagu noore metshärja. 
Issanda mürina hääl purskab tuleleeke. 
Issanda mürina hääl paneb kõrbe värisema; Issand paneb Kaadesi kõrbe värisema. 
Issanda mürina hääl paneb emahirved poegima, ta laasib metsad paljaks. Ent tema templis ütlevad kõik: „Oh seda auhiilgust!” 
Issand istus aujärjel veeuputuse tulles, ja Issand jääb kuningaks igavesti! 
Issand annab tugevuse oma rahvale; Issand õnnistab oma rahvast rahuga. 
Jesaja 43 Aga nõnda ütleb nüüd Issand, kes sind, Jaakob, on loonud, ja kes sind, Iisrael, on kujundanud: Ära karda, sest ma olen sind lunastanud, ma olen sind nimepidi kutsunud, sa oled minu päralt! 
Kui sa lähed läbi vee, siis olen mina sinuga, ja kui sa lähed läbi jõgede, siis ei uputa need sind; kui sa käid tules, siis sa ei põle ja leek ei kõrveta sind. 
Sest mina olen Issand, su Jumal, Iisraeli Püha, su Päästja; su lunahinnaks ma annan Egiptuse, sinu asemel Etioopia ja Seba. 
Et sa mu silmis oled kallis ja auline ja et ma sind armastan, siis annan ma sinu asemel inimesi ja su hinge eest rahvaid. 
Ära karda, sest mina olen sinuga, ma toon su soo päikesetõusu poolt ja ma kogun sind päikeseloojaku poolt. 
Ma ütlen põhjamaale: Anna! ja lõunamaale: Ära keela! Too mu pojad kaugelt ja mu tütred maailma äärest, 
kõik, keda nimetatakse minu nimega ja keda ma oma auks olen loonud, kujundanud ning valmis teinud! 
Luuka 3Rahvas oli täis ootust ja kõik mõtlesid oma südames, et ehk Johannes ongi Messias. 
Siis vastas Johannes kõikidele: „Mina ristin teid veega, aga on tulemas minust vägevam, kelle jalatsipaelagi ei kõlba ma lahti päästma. Tema ristib teid Püha Vaimu ja tulega. 
Temal on visklabidas käes, et puhastada oma rehealust ja koguda nisud oma aita, kuid aganad põletab ta ära kustumatu tulega.” 
Ent sündis, kui kogu rahvast ristiti ja ka Jeesus oli ristitud ja palvetas, et taevas avanes 
ja Püha Vaim laskus ihulikul kujul Jeesuse peale kui tuvi, ja taevast kostis hääl: „Sina oled mu armas Poeg, sinust on mul hea meel!” 
Apostlite 8Aga kui Jeruusalemmas olevad apostlid said kuulda, et Samaaria on Jumala sõna vastu võtnud, läkitasid nad nende juurde Peetruse ja Johannese. 
Need tulid kohale ja palvetasid samaarlaste eest, et nad võtaksid vastu Püha Vaimu.