Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Otsing Js 42,3;Js 29,17-24; Ap 9,1-9(10-20); Ps 16;Mk 7,31-37
(47 vastet, leht 1 2-st)
Psalm 16Taaveti mõistulaul. Kaitse mind, Jumal, sest ma otsin pelgupaika sinu juures! 
Ma ütlesin Issandale: „Sina oled mu Issand, ei mul ole head ilma sinuta.” 
Ja pühade kohta maa peal ma ütlesin: „Nemad on need aulised, kellest mul on väga hea meel.” 
Palju piina saab neile, kes ruttavad teise jumala järele; ma ei taha valada nende vereohvreid ega võtta nende nimesid oma huultele. 
Issand on mu põllu- ja mu karikaosa; sina hoiad alles, mis ma liisu teel olen saanud. 
Mõõdunöörid on mulle langenud meeldivate paikade peale, ka on pärisosa ilus mu meelest. 
Ma tänan Issandat, kes mulle on nõu andnud; isegi öösiti manitsevad mind mu neerud. 
Ma pean Issandat alati oma silma ees, ma ei kõigu, sest tema on mu paremal pool. 
Sellepärast rõõmutseb mu süda ja mu hing ilutseb; ka mu ihu võib julgesti elada. 
Sest sina ei jäta mu hinge surmavalla kätte ega lase oma vagal näha kõdunemist. 
Sina annad mulle teada elu teeraja; rõõmu on rohkesti su palge ees, meeldivaid asju on su paremas käes alatiseks. 
Jesaja 29 Eks ole ju veel ainult pisut aega, kuni Liibanon muutub viljapuuaiaks ja viljapuuaeda hakatakse pidama metsaks? 
Sel päeval kuulevad kurdid kirja sõnu ja pimedate silmad näevad pilkasest pimedusest. 
Siis tunnevad alandlikud aina rõõmu Issandas ja kõige vaesemad inimesed hõiskavad Iisraeli Pühas. 
Sest vägivaldsele tuleb lõpp ja pilkaja saab otsa, ja hävitatakse kõik, kes kavatsevad kurja, 
kes teevad sõnaga inimese süüdlaseks, kes seavad püünise kohtumõistjale väravas ja tõrjuvad õige põhjuseta kõrvale. 
Seepärast ütleb Issand, kes lunastas Aabrahami, Jaakobi soole nõnda: Jaakob ei jää nüüd enam häbisse ja ta pale ei kahvata enam. 
Vaid kui ta näeb oma lapsi, mu kätetööd, enese keskel, siis nad pühitsevad minu nime ja peavad pühaks Jaakobi Püha ning kardavad Iisraeli Jumalat. 
Ja need, kes olid eksivaimus, tulevad mõistusele ja nurisejad võtavad õpetust. 
Jesaja 42 Rudjutud pilliroogu ei murra ta katki ja hõõguvat tahti ei kustuta ta ära, ta levitab ustavalt õigust. 
Markuse 7Ja Jeesus lahkus Tüürose alalt ja tuli läbi Siidoni Galilea järve äärde, Kümnelinnamaa + Vt Mt 4:25 seletust.   piirkonna keskele. 
Ja tema juurde toodi kurt ja kidakeelne ning paluti teda, et ta paneks oma käe ta peale. 
Ja Jeesus võttis ta rahvahulgast kõrvale, pistis oma sõrmed ta kõrvadesse, sülitas ja puudutas ta keelt 
ning üles taevasse vaadates õhkas ja ütles talle: „Effata!”, see on „Avane!” 
ja ta kõrvad avanesid kohe ja ta keelekütke pääses valla ning ta rääkis korralikult.