Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Otsing Js 29,15;Ef 5,13;Mt 12,1–8; Esr 5,1–17
(27 vastet, leht 1 2-st)
Esra 5Aga prohvetid Haggai ja Sakarja, Iddo poeg, astusid prohvetlikult üles juutide ees Juudamaal ja Jeruusalemmas Iisraeli Jumala nimel, kes oli üle nende. 
Siis Serubbaabel, Sealtieli poeg, ja Jeesua, Joosadaki poeg, võtsid kätte ja hakkasid Jumala koda Jeruusalemmas üles ehitama; ja nendega olid koos Jumala prohvetid, kes neid toetasid. 
Sel ajal tulid nende juurde Tatnai, maavalitseja siinpool Frati jõge, ja Setar-Boosnai ja nende kaaslased ning ütlesid neile nõnda: „Kes on teid käskinud seda koda ehitada ja selle müüre valmis teha?” 
Siis me ütlesime neile nende meeste nimed, kes seda ehitust ehitasid. 
Aga juutide vanemate peal oli nende Jumala silm, ja neid ei takistatud, seni kui ettekanne oli jõudnud Daarjaveseni ja kuni määrus selle kohta oli tulnud tagasi. 
Ärakiri kirjast, mille Tatnai, maavalitseja siinpool Frati jõge, ja Setar-Boosnai ning tema kaaslased, ametnikud, kes olid siinpool Frati jõge, läkitasid kuningas Daarjavesele. 
Nad läkitasid temale ettekande, ja selles oli kirjutatud nõnda: „Kuningas Daarjavesele palju rahu! 
Kuningale saagu teatavaks, et me läksime Juudamaale suure Jumala koja juurde. Seda ehitatakse tahutud kividest ja seina pannakse palke. Tööd tehakse usinasti ja see edeneb nende käes. 
Siis me küsisime vanemailt ja ütlesime neile nõnda: Kes on teid käskinud seda koda ehitada ja selle müüre valmis teha? 
Ja küsisime neilt ka nende nimesid sinule teatavaks tegemiseks; me tahtsime üles kirjutada meeste nimed, kes on nende peamehed. 
Ja nad andsid meile niisuguse vastuse, öeldes: Meie oleme taeva ja maa Jumala sulased ja me ehitame üles selle koja, mis oli ehitatud paljude aastate eest, mille suur Iisraeli kuningas ehitas ja valmis sai. 
Kuna aga meie vanemad taeva Jumalat vihastasid, siis andis tema nad kaldealase Nebukadnetsari, Paabeli kuninga kätte ja see hävitas selle koja ning viis rahva Paabelisse. 
Aga Koorese, Paabeli kuninga esimesel aastal andis kuningas Koores käsu selle Jumala koja ülesehitamiseks. 
Ja Jumala koja riistadki, kullast ja hõbedast, mis Nebukadnetsar oli Jeruusalemma templist ära võtnud ja Paabeli templisse viinud, laskis kuningas Koores Paabeli templist võtta ja anda Sesbassari-nimelisele mehele, kelle ta maavalitsejaks oli pannud, 
ja ütles temale: Võta need riistad, mine pane need Jeruusalemma templisse! Ja Jumala koda ehitatagu üles endisesse paika! 
Siis tuli seesama Sesbassar ja pani Jeruusalemmas Jumala kojale aluse; ja sellest ajast kuni tänaseni on seda ehitatud, aga pole valmis saadud. 
Ja kui nüüd kuningas heaks arvab, siis uuritagu seal Paabelis kuninga varakambris järele, kas on nõnda olnud, et kuningas Koores on käskinud selle Jumala koja Jeruusalemmas üles ehitada; ja kuningas läkitagu meile selle asja kohta oma otsus!” 
Jesaja 29 Häda neile, kes oma nõu Issanda eest sügavale ära peidavad, kelle teod sünnivad pimedas ja kes ütlevad: „Kes meid näeb? Kes meid tunneb?” 
Matteuse 12Tolsamal ajal läks Jeesus hingamispäeval läbi viljapõldude. Tema jüngrid tundsid aga nälga ja hakkasid katkuma viljapäid ning sööma. 
Aga seda nähes ütlesid variserid talle: „Vaata, sinu jüngrid teevad, mida ei tohi teha hingamispäeval!” 
Tema aga ütles neile: „Kas te ei ole lugenud, mida tegi Taavet, kui tema ja ta mehed olid näljas? 
Kuidas ta läks Jumala kotta ja nad sõid ära ohvrileivad, mida ei tohtinud süüa ei tema ega ta mehed, vaid ainult preestrid üksi? 
Või kas te ei ole lugenud Seadusest, et preestrid rikuvad pühakojas hingamispäeva ja on siiski ilma süüta? 
Ent mina ütlen teile, siin on see, kes on suurem kui pühakoda! 
Kui te oleksite mõistnud, mida tähendab: Ma ei taha ohvrit, vaid halastust, siis te ei oleks mõistnud hukka süütuid,