Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Otsing Js 27,3;2Tm 2,19;Mt 9,35–10,4
(10 vastet, leht 1 1-st)
Jesaja 27 Mina, Issand, olen selle valvur, ma kastan seda igal hetkel, ma valvan öösel ja päeval, et sellele kahju ei tehtaks. 
Matteuse 9Ja Jeesus rändas läbi kõik linnad ja külad, õpetades nende sünagoogides ja jutlustades evangeeliumi Kuningriigist ja parandades kõik haigused ja kõik nõtrused. 
Aga rahvahulka nähes hakkas tal neist hale, sest nad olid väsitatud ja vaevatud otsekui lambad, kellel ei ole karjast. 
Siis ta ütles oma jüngritele: „Lõikust on palju, töötegijaid aga vähe. 
Paluge siis lõikuse Issandat, et ta saadaks töötegijaid välja oma lõikusele!” 
Matteuse 10Ja Jeesus kutsus oma kaksteist jüngrit enese juurde ning andis neile meelevalla rüvedate vaimude üle neid välja ajada ja parandada kõiki haigusi ja igasugu nõtrust. 
Nende kaheteistkümne apostli nimed on aga need: esimene Siimon, nimetatud Peetruseks, ja Andreas, tema vend, ja Jaakobus, Sebedeuse poeg, ja Johannes, tema vend, 
Filippus ja Bartolomeus, Toomas ja tölner Matteus, Jaakobus, Alfeuse poeg, ja Taddeus, 
Siimon Kananaios + Kananaios ei ole pärisnimi, vaid heebreakeelne sõna, mis tähendab 'vabadusvõitleja', 'seloot'.  ja Juudas Iskariot, kes tema ka ära andis. 
2. Timoteose 2Ometi püsib kindlana Jumala seatud aluskivi, millel on see pitser: „Issand tunneb omi” ja „Ülekohtust taganegu igaüks, kes nimetab Issanda nime”.