Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Jeremija
5Jeruusalemma ja Juuda patudKäige läbi Jeruusalemma tänavad,
 vaadake ometi ja pange tähele,
 ja otsige ta turgudelt,
 kas leiate kedagi,
 kes teeb õigust,
 kes nõuab tõde -
 siis ma annan linnale andeks. 

Aga kuigi nad ütlevad:
 „Nii tõesti kui Issand elab”,
 vannuvad nad siiski valet. 

Issand!
 Kas su silmad siis tõe peale ei vaata?
 Sina lõid neid, aga nad ei tundnud valu;
 sina hävitasid neid, aga nad ei võtnud õpetust.
 Nad on teinud oma palged kaljust kõvemaks,
 nad keelduvad pöördumast. 

Aga mina mõtlesin:
 Need on ainult viletsad,
 need on rumalad,
 sest nad ei tunne Issanda teed,
 oma Jumala õigust. 

Ma lähen ülemate juurde
 ja räägin nendega,
 sest nemad tunnevad Issanda teed,
 oma Jumala õigust.
 Aga kõik needki olid murdnud ikke,
 katki rebinud köidikud. 

Seepärast tapab neid metsa lõvi,
 hävitab lagendiku hunt,
 luurab panter nende linnu:
 kes iganes neist välja tuleb,
 kistakse lõhki.
 Sest nende üleastumisi on palju,
 nende taganemised on suured. 

Kuidas ma võin sulle andeks anda?
 Su lapsed on minu maha jätnud
 ja on andnud vande nende juures,
 kes ei olegi jumalad.
 Mina toitsin neid,
 aga nad rikkusid abielu
 ja logelevad pordumajas. 

Nad on lihavad, ringi tõmbavad täkud:
 igaüks hirnub oma ligimese naise järele. 

Kas ma ei peaks selliseid karistama?
 ütleb Issand.
 Kas ma ei peaks kätte tasuma
 niisugusele rahvale? 

Tõuske ta viinamäe astanguile,
 lõhkuge kaitsemüürid maha,
 aga ärge tehke neile sootuks lõppu:
 rebige ta lokkavad kasvud,
 sest need ei ole Issanda omad. 

Tõesti, nad on olnud
 väga truuduseta mu vastu,
 Iisraeli sugu ja Juuda sugu,
 ütleb Issand. 

Nad on salanud Issandat
 ja on öelnud:
 „Tema seda küll ei tee!
 Ei taba meid õnnetus,
 ei näe me mõõka ega nälga!” 

Ja prohvetid?
 Neid peetakse tuuleks
 ja nende sees ei olevat sõna.
 Sündigu nende enestega nõnda! 

Seepärast ütleb Issand,
 vägede Issand, nõnda:
 Kuna te olete nõnda rääkinud,
 vaata, siis ma teen sõnad te suus tuleks
 ja selle rahva puudeks,
 et teid põletataks. 

Vaata, ma toon teie kallale
 kaugelt ühe rahva, oh Iisraeli sugu,
 ütleb Issand.
 See on vastupidav rahvas,
 see on igivana rahvas,
 rahvas, kelle keelt te ei oska
 ega mõista, mida ta räägib. 

Tema nooletupp on nagu lahtine haud,
 nad kõik on vaprad võitlejad. 

Ta sööb su lõikuse ja leiva,
 ta sööb su pojad ja tütred,
 ta sööb su lambad ja veised,
 ta sööb su viinapuud ja viigipuud.
 Ta hävitab mõõgaga su kindlustatud linnad,
 mille peale sa loodad. 

Aga ka neil päevil, ütleb Issand, ei tee ma teile lõppu. 
Ja kui küsitakse: „Miks on Issand, meie Jumal,
 seda kõike meile teinud?”, siis vasta neile: „Nõnda nagu te minu olete
 maha jätnud ja olete teeninud võõraid jumalaid oma maal, nõnda
 te peate teenima võõraid maal, mis ei ole teie oma!” 

Andke seda teada Jaakobi soole,
 kuulutage Juudale, öeldes: 

„Kuulge ometi seda,
 rumal ja südametu rahvas!
 Silmad teil on, aga te ei näe,
 kõrvad teil on, aga te ei kuule. 

Kas te ei karda mind,
 ütleb Issand,
 kas te ei vabise minu ees,
 kes olen pannud liiva merele
 igaveseks piiriks,
 millest see üle ei pääse?
 Kuigi ta lained kohisevad,
 ei suuda need midagi;
 kuigi need mühavad,
 ei pääse nad üle. 

Aga sellel rahval
 on tõrges ja vastupanija süda,
 nad on ära taganenud ja läinud. 

Nad ei ütle oma südames:
 „Kartkem ometi Issandat,
 oma Jumalat,
 kes annab vihma omal ajal,
 varajase ja hilise vihma,
 kes meile hoiab lõikuse nädalaid!” 

Teie süüteod pöörasid need ära
 ja teie patud hoidsid hea teist eemal. 

Sest minu rahva hulgas leidub õelaid:
 need luuravad kummargil nagu linnupüüdjad,
 seavad üles püüdepaelu,
 et püüda inimesi. 

Otsekui lindudega täidetud puurid
 on nende kojad täis kavalust.
 Seetõttu on nad saanud suureks ja rikkaks, 

on läinud lihavaks ja läikivaks.
 Nad astuvad üle iga piiri,
 ka kurjades tegudes:
 nad ei aja kohtuasju,
 vaeslapse kohtuasja,
 et seda lahendada,
 ja nad ei mõista õigust vaestele. 

Kas ma ei peaks neid sellepärast karistama?
 ütleb Issand.
 Kas mu hing ei peaks kätte tasuma
 niisugusele rahvale? 

Midagi kohutavat ja jäledat sünnib maal: 
prohvetid kuulutavad valet,
 preestrid õpetavad nendega käsikäes
 ja mu rahvas armastab seda nõnda.
 Aga mida te teete,
 kui sellele tuleb lõpp?