Piibel.NET
Otsing Jr 8,4;Lk 17,5;Gl 3,6–14; 1Ms 45,25–46,7
(22 vastet, leht 1 1-st)
Eestikeelne Piibel 1997
1. Moosese 45 Ja nad läksid ära Egiptusest ning tulid Kaananimaale oma isa Jaakobi juurde.
Ja nad jutustasid temale ning ütlesid: „Joosep elab alles, ta on nimelt kogu Egiptusemaa valitseja!” Aga ta süda jäi külmaks, sest ta ei uskunud neid.
Siis nad jutustasid temale kõigest, mis Joosep nendega oli rääkinud. Ja kui ta nägi vankreid, mis Joosep oli läkitanud teda ära tooma, siis nende isa Jaakobi vaim elustus taas.
Ja Iisrael ütles: „Küllalt! Mu poeg Joosep elab alles! Ma tahan minna ja teda näha, enne kui suren!”
1. Moosese 46 Nõnda läks Iisrael teele koos kõigega, mis tal oli, ja tuli Beer-Sebasse ning ohverdas tapaohvreid oma isa Iisaki Jumalale.
Ja Jumal rääkis Iisraeliga öistes nägemustes; ta ütles: „Jaakob, Jaakob!” Ja see vastas: „Siin ma olen!”
Siis ta ütles: „Mina olen Jumal, sinu isa Jumal, ära karda minna Egiptusesse, sest ma teen sind seal suureks rahvaks!
Mina lähen koos sinuga Egiptusesse ja ma toon sind sealt tagasi, ja Joosep suleb oma käega su silmad.”
Ja Jaakob asus Beer-Sebast minekule; Iisraeli pojad panid oma isa Jaakobi ja oma väetid lapsed ja naised vankritesse, mis vaarao oli läkitanud teda tooma.
Ja nad võtsid oma karjad ja varanduse, mis nad Kaananimaal olid soetanud, ja tulid Egiptusesse, Jaakob ja kõik ta sugu koos temaga.
Oma pojad ja poegade pojad, tütred ja poegade tütred ja kogu oma soo viis ta koos enesega Egiptusesse.
Jeremija 8 Ja ütle neile: Nõnda ütleb Issand: Eks langenu taha üles tõusta? Eks eksinu taha pöörduda tagasi?
Luuka 17 Ja apostlid ütlesid Issandale: „Kasvata meie usku!”
Galaatia 3 Nii nagu „Aabraham uskus Jumalat ja see arvestati talle õiguseks”,
nii mõistate teie, et need, kes on usust, on Aabrahami lapsed.
Kuna aga Pühakiri nägi ette, et Jumal teeb paganad õigeks usust, siis ta kuulutas ette Aabrahamile rõõmusõnumit: „Sinus õnnistatakse kõiki paganaid.”
Nõnda siis õnnistatakse neid, kes on usust, koos uskliku Aabrahamiga.
Kuid kõik need, kes rajavad end Seaduse tegudele, on needuse all, sest on kirjutatud: „Neetud on igaüks, kes ei püsi kõiges, mis on kirjutatud Seaduse raamatusse, et ta seda täidaks.”
Et aga Seaduse kaudu ei saa ükski õigeks Jumala ees, on ilmne, sest usust õige jääb elama.
Aga Seadus ei ole usust, vaid „kes seda täidab, jääb elama selle kaudu”.
Ent Kristus on meid Seaduse needusest lahti ostnud, kui ta sai needuse meie eest - sest on kirjutatud: „Neetud on igaüks, kes puu küljes ripub” -,
selleks et Aabrahami õnnistus saaks paganatele osaks Kristuses Jeesuses ja et me tõotatud Vaimu saaksime usu kaudu.