Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Otsing Jr 5,25;Lk 18,13;Js 26,1-6; 4Ms 12,1-16
(24 vastet, leht 1 1-st)
4. Moosese 12Aga Mirjam ja Aaron rääkisid Moosesele vastu Etioopia naise pärast, kelle ta oli võtnud; sest ta oli võtnud naiseks etiooplanna. 
Ja nad ütlesid: „Kas Issand räägib ainult Moosese läbi? Eks ta räägi ka meie läbi?” Ja Issand kuulis seda. 
Aga mees, Mooses, oli väga alandlik, alandlikum kõigist inimestest maa peal. 
Siis Issand ütles äkitselt Moosesele, Aaronile ja Mirjamile: „Minge teie kolmekesi välja kogudusetelgi juurde!” Ja need kolmekesi läksid. 
Siis Issand astus alla pilvesambas, seisis telgi uksel ning kutsus Aaronit ja Mirjamit, ja mõlemad läksid. 
Ja ta ütles: „Kuulge ometi mu sõnu! Kui teie prohvet on Issanda oma, siis ma ilmutan ennast temale nägemuses, räägin temaga unenäos. 
Nõnda aga ei ole mu sulase Moosesega: tema on ustav kogu mu kojas. 
Temaga ma räägin suust suhu, ilmsi, mitte nägemuste ja mõistatuste läbi. Ja tema võib vaadata Issanda kuju. Mispärast te siis ei ole kartnud rääkida vastu mu sulasele Moosesele?” 
Ja Issanda viha süttis põlema nende vastu ning ta läks ära. 
Kui pilv oli lahkunud telgi pealt, ennäe, siis oli Mirjam pidalitõvest lumivalge. Aaron pöördus Mirjami poole, ja vaata, too oli pidalitõbine. 
Siis Aaron ütles Moosesele: „Oh mu isand! Ära pane meie peale seda pattu, et me olime rumalad ja eksisime! 
Ära lase teda jääda surnultsündinu sarnaseks, kellel juba emaihust tulles on pool ihu kõdunenud!” 
Siis Mooses kisendas Issanda poole, öeldes: „Oh Jumal! Tee ta ometi terveks!” 
Ja Issand vastas Moosesele: „Kui ta isa oleks sülitanud temale näkku, kas ta ei oleks siis pidanud häbenema seitse päeva? Olgu ta seitsmeks päevaks suletud väljapoole leeri ja seejärel ta võetagu tagasi!” 
Siis suleti Mirjam seitsmeks päevaks väljapoole leeri ja rahvas ei läinud teele enne, kui Mirjam oli tagasi võetud. 
Pärast seda läks rahvas teele Haserotist ja nad lõid leeri üles Paarani kõrbe. 
Jesaja 26Sel päeval lauldakse Juudamaal seda laulu: Meil on tugev linn, pääste on pandud müürideks ja kaitsevalliks. 
Avage väravad, et saaks sisse minna õige rahvas, kes püsib usus! 
Kindlameelsele sa hoiad rahu, rahu, sest ta loodab sinu peale. 
Lootke alati Issanda peale, sest Issand Jumal on igavene kalju. 
Sest tema langetab need, kes elavad kõrgel, ligipääsmatu linna; ta alandab seda, alandab maani, paiskab põrmu. 
Seda tallab jalg, õnnetute jalad, viletsate sammud. 
Jeremija 5 Teie süüteod pöörasid need ära ja teie patud hoidsid hea teist eemal. 
Luuka 18Aga tölner seisis eemal ega tahtnud silmigi tõsta taeva poole, vaid lõi endale vastu rindu ja ütles: „Oh Jumal, ole mulle patusele armuline!”