Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Otsing Jr 31:31-34; Ps 51:3-14 või Ps 119:9-16; Hb 5:5-10; Jh 12:20-33
(44 vastet, leht 1 2-st)
Psalm 51 Jumal, ole mulle armuline oma heldust mööda, kustuta mu üleastumised oma rohket halastust mööda! 
Pese mind hästi mu süüteost ja puhasta mind mu patust! 
Sest ma tunnen oma üleastumisi ja mu patt on alati mu ees. 
Üksnes sinu vastu olen ma pattu teinud, ja olen teinud seda, mis on paha sinu silmis, et sa oleksid õiglane oma sõnades ja selge oma kohtumõistmises. 
Vaata, süüteos olen ma sündinud ja patus on ema mu saanud. 
Vaata, sul on hea meel tõest, mis asub südame põhjas, ja salajas annad sa mulle tarkust teada. 
Puhasta mind patust iisopiga, et ma saaksin puhtaks; pese mind, siis ma lähen valgemaks kui lumi! 
Anna mulle kuulda rõõmustust ja rõõmu, et ilutseksid mu luud-liikmed, mis sina oled puruks löönud! 
Peida oma pale mu pattude eest ning kustuta kõik mu pahateod! 
Loo mulle, Jumal, puhas süda, ja uuenda mu sees kindel vaim! 
Ära heida mind ära oma palge eest ja ära võta minult ära oma Püha Vaimu! 
Anna mulle tagasi rõõmustus sinu päästest, ja heameelne Vaim toetagu mind! 
Psalm 119 Kuidas hoiab noor inimene oma teeraja selge? Kui ta seda peab sinu sõna järgi. 
Ma nõuan sind kõigest oma südamest, ära saada mind kõrvale oma käskudest! 
Ma panen su sõna tallele oma südamesse, et ma ei teeks pattu sinu vastu. 
Tänu olgu sulle, Issand! Õpeta mulle oma määrusi! 
Oma huultega ma loen üles kõik sinu suu seadused. 
Sinu tunnistuste teedel ma rõõmutsen enam kui kogu rikkusest. 
Ma mõlgutan mõtteid sinu korralduste üle ja vaatlen sinu teeradu. 
Sinu määrustest ma tunnen head meelt, ma ei unusta sinu sõna. 
Jeremija 31Vaata, päevad tulevad, ütleb Issand, mil ma teen Iisraeli sooga ja Juuda sooga uue lepingu: 
mitte selle lepingu sarnase, mille ma tegin nende vanematega sel päeval, kui ma võtsin nad kättpidi, et viia nad välja Egiptusemaalt - selle mu lepingu nad murdsid, kuigi ma olin nad võtnud enese omaks, ütleb Issand -, 
vaid leping, mille ma teen Iisraeli sooga pärast neid päevi, ütleb Issand, on niisugune: ma panen nende sisse oma Seaduse ja kirjutan selle neile südamesse; siis ma olen neile Jumalaks ja nemad on mulle rahvaks. 
Siis üks ei õpeta enam teist ega vend venda, öeldes: „Tunne Issandat!”, sest nad kõik tunnevad mind, niihästi pisikesed kui suured, ütleb Issand; sest ma annan andeks nende süü ega tuleta enam meelde nende pattu. 
Johannese 12Aga nende seas, kes olid pühadeks üles tulnud Jumalat kummardama, olid mõned kreeklased.