Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Otsing Jr 31,38;Ilm 21,26;5Ms 33,1–4(7.12–16) Rm 2,17–29
(25 vastet, leht 1 1-st)
5. Moosese 33Ja see on õnnistus, millega Mooses, jumalamees, õnnistas Iisraeli lapsi enne oma surma; 
ta ütles: „Issand tuli Siinailt ja säras neile Seirist; ta paistis Paarani mäelt, ta tuli Kaadesisse Meribast, + Teine võimalik tõlge: 'saabus Püha kümneist tuhandeist'.   temast paremat kätt jäi Asdod. 
Jah, ta armastab rahvaid, kõik ta pühad on sinu käes; nad heidavad su jalge ette, nad korjavad üles su sõnad: 
„Mooses on meile andnud Seaduse, Jaakobi kogudus on tema omand.” 
Ja Juuda kohta ta ütles nõnda: „Kuule, Issand, Juuda häält ja too ta oma rahva juurde! Võidelgu ta oma kätega selle eest, ja ole sina talle abiks ta vaenlaste vastu!” 
Ja Benjamini kohta ta ütles: „Issanda lemmik, kes elab julgesti ta juures. Tema kaitseb teda alati ja elab tema mäerinnakute vahel.” 
Ja Joosepi kohta ta ütles: 'Issand õnnistagu tema maad kastega - parimaga taevast, ja veega sügavusest, mis asub all; 
parimaga, mida päike välja toob, ja parimaga kuude saadustest; 
parimaga ürgseilt mägedelt ja parimaga igavestelt küngastelt, 
maa parima vilja ja küllusega! Selle lembus, kes elas kibuvitsapõõsas, tulgu Joosepi pea peale, oma vendade vürsti pealaele! 
Jeremija 31 Vaata, päevad tulevad, ütleb Issand, mil linn Issandale üles ehitatakse Hananeli tornist Nurgaväravani. 
Rooma 2Kui aga sina lased end nimetada juudiks ning toetud Seadusele ja kiitled Jumalast 
ja mõistad tema tahtmist ja Seadusest õppinuna oskad ära tunda olulise 
ning oled veendunud, et sa oled sõgedate teejuht, nende valgus, kes on pilkases pimeduses, 
rumalate kasvataja, väetite laste õpetaja, see, kelle päralt on Seaduse näol mõistmise ja tõe kehastus 
- kuidas sa nüüd teisi õpetades iseennast ei õpeta? Sina, kes jutlustad, et varastada ei tohi, aga ise varastad? 
Kes ütled, et abielu ei tohi rikkuda, aga ise rikud abielu? Kes ebajumalaid jälestad, aga ise riisud nende pühamut? 
Kes kiitled Seaduse üle, aga ise häbistad Jumalat Seadusest üleastumisega? 
Sest, nagu on kirjutatud, teie pärast teotatakse Jumala nime paganate seas. 
Ümberlõikamisest on küll kasu, kui sa Seaduse järgi teed, kui sa aga oled Seadusest üleastuja, siis on su ümberlõikamine saanud eesnahaks. 
Kui nüüd ümberlõikamatu peab Seaduse nõudeid, eks siis loeta tema eesnahka ümberlõikamiseks? 
Ja eks siis see, kes loomu poolest ümberlõikamatuna täidab Seadust, mõista kohut sinu üle, kes sa kirjatähele ja ümberlõikamisele vaatamata oled Seadusest üleastuja. 
Ei ole ju juut see, kes seda on väliselt, ega ole ümberlõikamine see, mis on väliselt ihu küljes, 
vaid juut on see, kes seda on sisemiselt, ja õige ümberlõikamine on südame ümberlõikamine, mis toimub vaimu, mitte kirjatähe varal. Niisugune saab kiituse mitte inimestelt, vaid Jumalalt. 
Ilmutuse 21Ja rahvaste hiilgus ja au kantakse sinna sisse.