Piibel.NET
Otsing Jr 3,22;1Pt 2,25;2Kr 3,(9–11)12–18; Jos 21,1–3.41–45
(20 vastet, leht 1 1-st)
Eestikeelne Piibel 1997
Joosua 21 Siis astusid leviitide perekondade peamehed preester Eleasari, Joosua, Nuuni poja, ja Iisraeli laste suguharude perekondade peameeste ette
ja kõnelesid nendega Siilos Kaananimaal, öeldes: „Issand on Moosese läbi käskinud anda meile linnu elamiseks ja nende juurde kuuluvad karjamaad meie karjade jaoks.”
Ja Iisraeli lapsed andsid leviitidele oma pärisosast Issanda käsu kohaselt need linnad ja nende karjamaad:
Kõiki leviitide linnu Iisraeli laste omandi keskel oli nelikümmend kaheksa linna ja nende karjamaad.
Neiks linnadeks olid linn ise ja selle karjamaad ümberringi. Seesugused olid kõik need linnad.
Nõnda andis Issand Iisraelile kogu maa, mille ta vandega oli tõotanud anda nende vanemaile, ja nad pärisid selle ning elasid seal.
Ja Issand andis neile rahu ümberkaudu, nõnda nagu ta nende vanemaile oli vandega tõotanud; ja kõigist nende vaenlastest ei suutnud ükski neile vastu seista, Issand andis kõik nende vaenlased nende kätte.
Ainsatki sõna ei langenud tühja kõigist neist headest sõnadest, mis Issand oli rääkinud Iisraeli soole, vaid kõik läks täide.
Jeremija 3 Pöörduge tagasi, taganenud lapsed, ma teen teid terveks teie taganemisest! „Vaata, me tuleme sinu juurde, sest sina oled Issand, meie Jumal.
2. Korintose 3 Kui juba hukkamõistuteenistusel oli kirkus, siis on õigeksmõistuteenistus veel palju suurem kirkuselt.
Ning toona kirgastatu ei olegi praegu enam kirgas selle võrratu kirkuse kõrval.
Jah, kui kõrvalejäetav juba oli täis kirkust, kui palju enam on kirkuses see, mis jääb!
Et meil nüüd on niisugune lootus, siis võime toimida täie julgusega
ega pane Moosese kombel katet oma palgele, et Iisraeli lapsed ei saaks vaadata selle lõppu, mis on kaduv.
Kuid nende mõtteviis on paadunud. Veel tänapäevani jääb Vana Testamendi lugemise peale seesama kate, seda ei kergitata, sest see eemaldatakse alles Kristuses.
Tänapäevani, iga kord kui Moosest loetakse, lasub kate nende südamel.
Aga kui nende süda pöördub Issanda poole, siis võetakse kate ära.
Ent Issand on Vaim, ja seal, kus on Issanda Vaim, on vabadus.
Aga meid kõiki, kes me katmata palgega vaatleme Issanda kirkust peegeldumas, muudetakse samasuguseks kujuks kirkusest kirkusesse. Seda teeb Issand, kes on Vaim.
1. Peetruse 2 Teie olite ju „nagu lambad ekslemas”, kuid nüüd te olete pöördunud oma hingede Karjase ja Ülevaataja poole.