Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Otsing Jr 29,11;Kl 1,19–20;1Jh 1,8–2,2(3–6); Lk 18,31–43
(25 vastet, leht 1 1-st)
Jeremija 29Sest mina tunnen mõtteid, mis ma teie pärast mõlgutan, ütleb Issand: need on rahu, aga mitte õnnetuse mõtted, et anda teile tulevikku ja lootust. 
Luuka 18Aga võttes endaga need kaksteist, ütles Jeesus neile: „Vaata, me läheme üles Jeruusalemma ja seal viiakse lõpule kõik see, mis prohvetid on kirjutanud Inimese Pojast, 
sest ta antakse paganate kätte ja teda teotatakse ja tema peale sülitatakse, 
ja kui nad teda on piitsutanud, tapavad nad tema ning kolmandal päeval tõuseb ta üles.” 
Aga nemad ei mõistnud sellest midagi ja see sõna oli nende eest peidetud ja nad ei taibanud öeldu mõtet. 
Aga see sündis, kui Jeesus Jeeriko lähedale jõudis, et üks pime istus kerjates tee ääres. 
Kui too kuulis rahvahulka mööda minevat, päris ta, mis see võiks olla. 
Nemad teatasid talle, et Jeesus Naatsaretlane läheb mööda. 
Ja ta hüüdis: „Jeesus, Taaveti Poeg, halasta minu peale!” 
Ja möödaminejad sõitlesid teda, et ta jääks vait. Tema aga karjus veelgi enam: „Taaveti Poeg, halasta minu peale!” 
Jeesus jäi seisma ja käskis pimeda enese juurde tuua. Aga kui pime tema juurde tuli, küsis Jeesus temalt: 
„Mida sa tahad, et ma sulle teeksin?” Tema aga ütles: „Issand, et ma jälle näeksin!” 
Ja Jeesus ütles talle: „Näe jälle! Sinu usk on su päästnud!” 
Ja otsekohe nägi ta jälle ja läks temaga kaasa Jumalat ülistades. Ja kogu rahvas, kes seda nägi, kiitis Jumalat. 
Kolossa 1 Sest Jumalal on olnud hea meel lasta kogu täiusel temas elada 
ja lepitada tema läbi enesega kõik, niihästi maapealsed kui taevalised, tehes rahu tema ristivere läbi. 
1. Johannese 1Kui me ütleme: „Meil ei ole pattu”, siis me petame iseendid ja tõde ei ole meis. 
Kui me oma patud tunnistame, on tema ustav ja õige, nõnda et ta annab andeks meie patud ja puhastab meid kogu ülekohtust. 
Kui me ütleme: „Meie ei ole patustanud”, siis me teeme tema valetajaks ja tema sõna ei ole meis. 
1. Johannese 2Mu lapsed, seda ma kirjutan teile, et te ei teeks pattu. Aga kui keegi patustab, siis on meil eestkostja Isa juures, Jeesus Kristus, kes on õige, 
ning tema on lepitusohver meie pattude eest, kuid mitte üksnes meie, vaid ka terve maailma pattude eest. 
Ja sellest me tunneme ära, et oleme teda mõistnud, kui me peame tema käske. 
Kes ütleb: „Mina tunnen teda”, aga ei pea tema käske, see on valetaja ja temas ei ole tõde. 
Kuid kes peab tema sõna, selles on tõesti Jumala armastus saanud täiuslikuks. Sellest me tunneme ära, et oleme temas. 
Kes ütleb enese püsivat temas, see on ka ise kohustatud käima nõnda, nagu tema on käinud.