Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Otsing Jr 2,2;Hb 10,23;1Ms 33,1-11; 2Kr 5,1-10
(23 vastet, leht 1 1-st)
1. Moosese 33Kui Jaakob oma silmad üles tõstis ja vaatas, ennäe, siis tuli Eesav ja koos temaga nelisada meest. Ta jaotas nüüd lapsed Lea ja Raaheli ja mõlema teenija vahel, 
seadis teenijad ja nende lapsed ette, Lea ja tema lapsed nende järele, Raaheli ja Joosepi viimaseiks. 
Ta ise aga läks nende eel ja kummardas seitse korda maani, kuni ta jõudis oma venna juurde. 
Aga Eesav jooksis temale vastu ja süleles teda, langes temale kaela ja suudles teda; ja nad nutsid. 
Siis ta tõstis oma silmad üles ja nägi naisi ja lapsi, ja ta küsis: „Kes need sul on?” Ja tema vastas: „Need on lapsed, keda Jumal su sulasele armulikult on andnud.” 
Ka teenijad astusid ligi, nemad ise ja nende lapsed, ja nad kummardasid. 
Siis astus ligi ka Lea koos oma lastega ja nad kummardasid; lõppeks astusid ligi Joosep ja Raahel ja kummardasid. 
Siis ta küsis: „Mida sa kavatsed kogu selle leeriga, keda ma kohtasin?” Ja tema vastas: „Oma isanda silmis armu leida!” 
Aga Eesav ütles: „Mul eneselgi on küllalt, mu vend. Jäägu sulle, mis sul on!” 
Kuid Jaakob vastas: „Sugugi mitte! Kui ma nüüd su silmis olen armu leidnud, siis võta mu kingitus minult vastu! Sest ma olen ju tohtinud näha su palet, otsekui näeks Jumala palet, ja sa oled olnud mu vastu lahke. 
Võta nüüd minu tervituskink, mis sulle toodi, sest Jumal on olnud mu vastu armuline ja mul on kõike küllalt!” Ja ta käis temale peale, kuni ta võttis. 
Jeremija 2„Mine ja kuuluta Jeruusalemma kuuldes ning ütle: Nõnda ütleb Issand: Ma mäletan su noorpõlve kiindumust, su mõrsjapõlve armastust, kui sa käisid mu järel kõrbes, külvamata maal. 
2. Korintose 5Me ju teame, et kui meie maine telkhoone maha kistakse, on meil elamu Jumala käest, käteta tehtud igavene hoone taevas, 
sest selles maises me ägame, igatsedes rõivastuda taevasesse eluasemesse, 
et meid ka lahti rõivastatuna ei nähtaks olevat alasti. 
Meie, kes oleme selles telgis, ägame ju koorma all, sest me ei taha lahti rõivastuda, vaid olla taevaselt rõivastatud, et elu neelaks ära sureliku. 
See, kes meid selleks valmistab, on Jumal, kes on andnud meile käsirahaks Vaimu. 
Nii me oleme siis alati kindlad, teades, et kuni me oleme ihus, oleme eemal Issanda juurest; 
sest me käime usus, mitte nägemises, 
ent me oleme kindlad ning meile meeldib pigem ära olla ihust ja viibida Issanda juures. 
Seepärast me püüamegi olla temale meelepärased, kas oleme siis kodus või võõrsil, 
sest me kõik peame saama avalikuks Kristuse kohtujärje ees, et igaüks saaks kätte, mida ta ihus olles on teinud, olgu head või halba. 
Heebrealaste 10Pidagem vankumatult kinni lootuse tunnistusest, sest ustav on, kes seda on tõotanud.