Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Otsing Jr 17:5-10; Ps 1; 1Kr 15:12-20; Lk 6:17-26
(31 vastet, leht 1 2-st)
Psalm 1 Õnnis on inimene, kes ei käi õelate nõu järgi ega seisa patuste tee peal ega istu pilkajate killas, 
vaid kel on hea meel Issanda Seadusest ja kes uurib ta Seadust ööd ja päevad. 
Siis ta on otsekui puu, mis on istutatud veeojade äärde, mis vilja annab omal ajal ja mille lehed ei närtsi; ja kõik, mis ta teeb, läheb korda. 
Aga nõnda ei ole õelad; vaid nad on nagu aganad, mida tuul laiali ajab. 
Sellepärast ei jää õelad püsima kohtus ega patused õigete koguduses. 
Sest Issand tunneb õigete teed; aga õelate tee läheb hukka. 
Jeremija 17 Nõnda ütleb Issand: Neetud on mees, kes loodab inimeste peale, kes peab liha oma käsivarreks ja kelle süda lahkub Issandast. 
Tema on otsekui kadakas nõmmel, mis ei näe head tulemas; ta asub kõrbe kivirägas, soolasel, elamiskõlbmatul maal. 
Aga õnnistatud on mees, kes loodab Issanda peale, kelle lootuseks on Issand. 
Tema on otsekui vee äärde istutatud puu, mis ajab oma juuri oja kaldal ega karda, kui palavus tuleb, vaid ta lehed on haljad; ja põua-aastal ta ei muretse ega lakka vilja kandmast. 
Süda on petlikum kui kõik muu ja äärmiselt rikutud - kes suudab seda mõista? 
Mina, Issand, uurin südant, katsun läbi neerud, et anda igaühele tema tee kohaselt, tema tegude vilja mööda. 
Luuka 6Ja kui Jeesus oli tulnud koos nendega mäelt alla, peatus ta lagedas paigas; seal oli suur hulk tema jüngreid ja väga palju rahvast kogu Juudamaalt ja Jeruusalemmast ning Tüürose ja Siidoni rannikualalt. 
Nad kõik olid tulnud teda kuulama ja saama paranemist oma haigustest. Ja terveks said ka need, keda rüvedad vaimud piinasid. 
Ja igaüks rahvast püüdis teda puudutada, sest temast läks vägi välja ja parandas kõik. 
Ja Jeesus tõstis silmad oma jüngrite poole ja ütles: „Õndsad olete teie, vaesed, sest teie päralt on Jumala riik! 
Õndsad olete teie, kes te nüüd nälgite, sest teie saate küllaga! Õndsad olete teie, kes te nüüd nutate, sest teie saate naerda! 
Õndsad olete teie, kui inimesed teid vihkavad ja kui nad teid endi keskelt välja lükkavad ja teid häbistavad ja teie nime põlu alla panevad Inimese Poja pärast! 
Olge rõõmsad sel päeval ja hüpake, sest vaata, teie palk on suur taevas! Just samal kombel tegid nende isad prohvetitele. 
Ent häda teile, rikkaile, sest teil on lohutus juba käes! 
Häda teile, kes te nüüd olete täissöönud, sest teie näete veel nälga! Häda teile, kes te nüüd naerate, sest teie saate leinata ja nutta! 
Häda teile, kui kõik inimesed räägivad teist hästi, sest nõndasamuti tegid ju nende vanemad valeprohvetitele. 
1. Korintose 15Kui aga Kristusest kuulutatakse, et ta on üles äratatud surnuist, kuidas siis mõned teie seast ütlevad, et surnute ülestõusmist ei ole? 
Aga kui surnute ülestõusmist ei ole, siis ei ole ka Kristust üles äratatud. 
Aga kui Kristust ei ole üles äratatud, siis tähendab see, et ka meie jutlus on tühine ja tühine on ka teie usk.