Piibel.NET
Otsing Jr 17,14;Mk 2,1–12; 2Ms 34,4–10; Ps 38;Ef 4,22–32
(54 vastet, leht 1 3-st)
Eestikeelne Piibel 1997
2. Moosese 34 Siis Mooses raius kaks kivilauda, esimeste sarnased. Ja Mooses tõusis hommikul vara ning läks üles Siinai mäele, nõnda nagu Issand teda oli käskinud, ja võttis kätte need kaks kivilauda.
Ja Issand + Vt 3:14 seletust.   laskus alla pilve sees. Mooses astus seal tema juurde ja hüüdis Issanda nime.
Ja Issand möödus tema eest ning hüüdis: „Issand, Issand on halastaja ja armuline Jumal, pika meelega ja rikas heldusest ning tõest,
kes säilitab heldust tuhandeile, annab andeks ülekohtu ja üleastumised ning patu, aga kes siiski ei jäta süüdlast karistamata, vaid nuhtleb vanemate patud lastele ja lastelastele kolmanda ja neljanda põlveni!”
Siis Mooses kummardas kiiresti maani, heitis silmili maha
ja ütles: „Issand, kui ma nüüd olen armu leidnud sinu silmis, siis käigu Issand meie keskel! Kuigi see on kangekaelne rahvas, anna siiski andeks meie pahateod ja patt ja võta meid oma pärisosaks!”
Ja tema vastas: „Vaata, ma teen lepingu; ma teen kogu su rahva ees imetegusid, milliseid ei ole tehtud ühelgi maal ega ühegi rahva juures. Kogu see rahvas, kelle keskel sa oled, saab näha Issanda tegu, ja kui hirmuäratav on see, mis ma sulle teen.
Psalm 38 Taaveti laul patu tunnistamisel.
Issand, ära nuhtle mind oma vihas ja ära karista mind oma vihaleegis!
Sest sinu nooled on alla tulnud mu sisse ja su käsi vajub mu peale.
Ei ole midagi tervet mu lihas sinu pahameele pärast; ei ole rahu mu kontides mu patu pärast.
Sest kõik mu pahateod ulatuvad üle mu pea; nagu raske koorem on need läinud rängemaks, kui ma suudan kanda.
Mu haavad haisevad ja mädanevad mu jõleduste pärast.
Ma olen küürus ja kõnnin kummargil, ma käin kurvalt kogu päeva.
Sest mu puusad on täis põletikku ega ole midagi tervet mu lihas.
Ma olen jõuetu ja puruks pekstud koguni; ma oigan oma südame ägamise pärast.
Issand, kõik mu igatsus on sinu ees, ja mu ohkamine pole peidetud sinu eest.
Mu süda peksleb väga, mu ramm on mu hüljanud ja mu silma selgustki ei ole mul enam.
Mu armsad ja mu sõbrad hoiduvad eemale mu hädast ja mu omaksed seisavad kaugel.
Kes mu hinge püüavad, need seavad mulle võrke, ja kes mulle paha otsivad, need kõnelevad hukatusest, ja nad mõtlevad pettusele kogu päeva.
Ent mina olen nagu kurt, ei ma kuule, ja nagu keeletu, kes ei ava oma suud.
Ja ma olen nagu mees, kes ei kuule ja kelle suus ei ole vasturääkimist.
Sest sind, Issand, ma ootan; sina, Issand, mu Jumal, vastad!
Sest ma ütlen: Ärgu minust rõõmustagu need, kes mu jala vääratusel suurustasid mu vastu!
Ma olen ju kukkumas ja mu valu on alati mu ees.