Piibel.NET
Otsing Jr 14,22;Hb 4,16;Rm 11,1–6(7–10)11.12; 1Aj 16,23–43; Trk 6,1–11
(46 vastet, leht 1 2-st)
Eestikeelne Piibel 1997
1. Ajaraamat 16 Laulge Issandale, kogu maailm, kuulutage päevast päeva tema päästet!
Jutustage paganate seas tema au, tema imeasju kõigi rahvaste seas!
Sest Issand on suur ja väga kiidetav, ja tema on kardetavam kui kõik muud jumalad.
Sest teiste rahvaste jumalad on ebajumalad, aga Issand on teinud taeva.
Aulikkus ja auhiilgus on tema palge ees, võimsus ja rõõm on tema asupaigas.
Rahvaste suguvõsad! Andke Issandale, andke Issandale au ja võimsus!
Andke Issandale tema nime au, tooge annetusi ja tulge tema palge ette, kummardage Issandat pühas ehtes!
Kogu maailm värisegu tema palge ees! Aga maailm jääb kindlaks, ei see kõigu.
Taevad rõõmustugu ja maa ilutsegu! Ja öelge paganate seas: „Issand on kuningas!”
Meri ja selle täius kohisegu, hõisaku väli ja kõik, mis seal on!
Siis rõkatagu rõõmust metsa puud Issanda ees, sest tema tuleb kohut mõistma maailmale!
Tänage Issandat, sest tema on hea, sest tema heldus kestab igavesti!
Ja öelge: „Päästa meid, meie pääste Jumal, kogu ja vabasta meid paganate seast, et saaksime tänada su püha nime ja hoobelda sinu kiitmisega!”
Tänu olgu Issandale, Iisraeli Jumalale, igavesest ajast igavesti! Ja kogu rahvas öelgu: „Aamen!” ning kiitku Issandat!”
Ja ta jättis sinna Issanda seaduselaeka ette Aasafi ja tema vennad, et nad alaliselt teeniksid laeka ees, täites igapäevaseid ülesandeid,
ja Oobed-Edomi ja tema vennad, ühtekokku kuuskümmend kaheksa; Oobed-Edom, Jedituuni poeg, ja Hosa said väravahoidjaiks.
Ja preester Saadoki ja tema vennad preestrid jättis ta Issanda elamu ette, Gibeonis olevale ohvrikünkale,
ohverdama põletusohvrialtaril Issandale põletusohvreid igal hommikul ja õhtul, nõnda nagu on kirjutatud Seaduses, mille Issand Iisraelile andis.
Ja nendega koos olid Heeman ja Jedutuun ning teised valitud, kes nimeliselt olid nimetatud Issandat tänama selle eest, et tema heldus kestab igavesti.
Ja nende, Heemani ja Jedutuuni juures olid pasunad ja simblid mängumeestele ja muud mänguriistad Jumala laulu jaoks. Ja Jedutuuni pojad valvasid väravat.
Siis kogu rahvas läks ära, igaüks oma koju; ja Taavet pöördus oma peret õnnistama.
Jeremija 14 Kas paganate ebajumalate seas on vihmategijaid või annab taevas piisku iseenesest? Eks see ole sina, Issand, meie Jumal? Me loodame sinu peale, sest sina oled kõik selle teinud.”
Rooma 11 Ma küsin siis: Kas Jumal on oma rahva ära tõuganud? Mitte sugugi! Minagi olen ju Iisraeli mees, Aabrahami soost, Benjamini suguharust.
Jumal pole ära tõuganud oma rahvast, keda ta on ette ära tundnud. Kas te siis ei tea, mida Pühakiri ütleb Eelija loos, kuidas ta kaebab Jumala ees Iisraeli peale:
„Issand, nad on tapnud sinu prohvetid ja maha kiskunud sinu altarid. Mina üksi olen järele jäänud, ja nad püüavad ka minu hinge.”