Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Otsing Jr 10,6;Mt 16,15;Jk 3,13-18; Mt 8,18-22
(13 vastet, leht 1 1-st)
Jeremija 10 Ei ole sinu sarnast, Issand! Sina oled suur, ja suur on su nimi vägevuse poolest. 
Matteuse 8Aga kui Jeesus nägi rahvahulka enese ümber, käskis ta minna vastaskaldale. 
Ja üks kirjatundja ütles tema juurde astudes: „Õpetaja, ma tahan sulle järgneda, kuhu sa ka iganes läheksid!” 
Ja Jeesus vastas talle: „Rebastel on urud ja taeva lindudel pesad, aga Inimese Pojal + Inimese Poeg võib siin tähendada Jeesuse tiitlit nagu tavaliselt, ent võimalik, et ka lihtsalt inimest, vrd Mk 2:28.  ei ole, kuhu ta oma pea võiks panna.” 
Üks teine tema jüngritest ütles talle: „Issand, luba mul enne minna matma oma isa!” 
Aga Jeesus vastas talle: „Järgne mulle ja lase surnuil oma surnud matta!” 
Matteuse 16Tema küsis neilt: „Aga teie, kelle teie ütlete minu olevat?” 
Jaakobuse 3Kes teie seas on tark ja arusaaja? Las ta näitab hea käitumisega oma tegusid tarkuse tasaduses. 
Kui teie südames on aga kibedat kadedust ja riiakust, siis ärge hoobelge ega valetage tõe vastu! 
See pole ülalt tulev tarkus, vaid maine, hingelik, deemonlik. 
Sest kus on kadedust ja riiakust, seal on kärsitust ja igasuguseid halbu tegusid. 
Aga ülalt pärinev tarkus on esmalt puhas, siis rahumeelne, leebe, kuulekas, tulvil halastust ja häid vilju, erapooletu, teeskluseta. 
Rahutegijaile külvatakse rahus õiguse vilja.