Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Otsing Jr 10,12;Hb 11,3;Js 26,7–12(13–15); Sk 6,1–8
(19 vastet, leht 1 1-st)
Jesaja 26 Õigete tee on tasane, sina sillutad siledaks õigete raja. 
Issand! Me ootame sind ka su kohtumõistmiste teel, hing igatseb su nime ja su mälestust. 
Mu hing igatseb sind öösel, vaimgi mu sees otsib sind, sest kui sinu kohtumõistmised tabavad maad, õpivad ilmamaa elanikud õiglust. 
Leiab aga õel armu, ei õpi ta õiglust, õigusemaalgi teeb ta ülekohut ega näe Issanda kõrgust. 
Issand, sinu käsi on tõstetud kõrgele, aga nad ei näe seda. Nähku nad siis su püha viha rahva pärast ja häbenegu! Jah, neelaku neid tuli kui sinu vaenlasi! 
Issand, sina saadad meile rahu, sest kõik meie teodki oled sina teinud. 
Issand, meie Jumal! Meid on valitsenud muud isandad peale sinu - me kiidame üksnes sind, sinu nime. 
Surnud ei ärka ellu, kadunud ei tõuse üles. Sest sina nuhtlesid neid ja hävitasid nad ning kaotasid neist iga mälestuse. 
Sina oled lisanud rahvast, Issand, oled lisanud rahvast, oled näidanud oma au, oled laiendanud kõik maa piirid. 
Jeremija 10 Tema on oma rammuga rajanud maa, oma tarkusega loonud maailma ja mõistusega laotanud taeva. 
Sakarja 6Ja ma tõstsin jälle silmad üles ja vaatasin, ja ennäe, neli vankrit tuli välja kahe mäe vahelt; ja need mäed olid vaskmäed. 
Esimese vankri ees olid punased hobused ja teise vankri ees olid mustad hobused; 
kolmanda vankri ees olid valged hobused ja neljanda vankri ees olid tugevad kirjud hobused - vägevad kõik. 
Ja ma võtsin sõna ning küsisin inglilt, kes minuga rääkis: „Mis need on, Issand?” 
Ingel kostis ja ütles mulle: „Need on taeva neli tuult, mis lähevad välja, olles seisnud kogu ilmamaa Issanda ees. 
Mustad hobused lähevad põhjamaale, valged lähevad nende järel lääne poole ja kirjud lähevad lõunamaale. + Salm on heebreakeelses tekstis säilinud poolikult.   
Ja vägevad hobused lähevad välja ning üritavad minna maad läbi käima.” Ja ta ütles: „Minge käige maa läbi!” Ja nad käisid maa läbi. 
Siis ta hüüdis mind, rääkis minuga ja ütles: „Vaata, need, kes lähevad põhjamaale, viivad mu Vaimu põhjamaale hingama.” 
Heebrealaste 11Usus me mõistame, et maailmad on valmistatud Jumala sõna läbi, nii et nägematust on sündinud nähtav.