Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Otsing Jos 5,14;Mt 13,16;Ef 1,3–10; 1Ms 9,1–17
(27 vastet, leht 1 2-st)
1. Moosese 9Ja Jumal õnnistas Noad ja tema poegi ning ütles neile: „Olge viljakad, teid saagu palju ja täitke maa! 
Teid peavad kartma ja pelgama kõik maa loomad ja kõik taeva linnud, kõik, kes maa peal liiguvad, ja kõik mere kalad; need on teie kätte antud. 
Kõik, mis liigub ja elab, olgu teile roaks; kõik selle annan ma teile nagu halja rohugi. 
Kummatigi ei tohi te liha süüa ta hingega, see on: ta verega! 
Tõepoolest, teie eneste verd ma nõuan taga: ma nõuan seda kõigilt loomadelt, ja ma nõuan inimestelt vastastikku inimese hinge! 
Kes valab inimese vere, selle vere valab inimene, sest inimene on tehtud Jumala näo järgi! 
Ja teie olge viljakad, teid saagu palju, siginege maa peal ja paljunege seal!” 
Ja Jumal rääkis Noa ja tema poegadega, kes ta juures olid, ning ütles: 
„Mina, vaata, teen lepingu teiega ja teie järglastega pärast teid, 
ja iga elava hingega, kes teie juures on: lindudega, kariloomadega ja kõigi metsloomadega, kes teie juures on, kõigiga, kes laevast välja tulid, kõigi maa loomadega. 
Ma teen teiega lepingu, et enam ei hävitata kõike liha uputusveega ja veeuputus ei tule enam maad rikkuma.” 
Ja Jumal ütles: „Lepingu tähis, mille ma teen enese ja teie ja iga teie juures oleva elava hinge vahel igavesteks põlvedeks, on see: 
ma panen pilvedesse oma vikerkaare ja see on lepingu tähiseks minu ja maa vahel. 
Kui ma kogun maa kohale pilvi ja pilvedes nähakse vikerkaart, 
siis ma mõtlen oma lepingule, mis on minu ja teie ja iga elava hinge vahel kõiges lihas, ja vesi ei saa enam kõike liha hävitavaks uputuseks. 
Kui pilvedes on vikerkaar, siis ma vaatan seda ja mõtlen igavesele lepingule Jumala ja iga elava hinge vahel maa peal olevas kõiges lihas.” 
Ja Jumal ütles Noale: „See on selle lepingu tähis, mille ma olen teinud enese ja kõige liha vahel, mis maa peal on.” 
Joosua 5Ja tema vastas: „Ei kumbagi, vaid ma olen nüüd tulnud kui Issanda sõjaväe vürst!” Siis Joosua heitis silmili maha ja kummardas ning küsis temalt: „Mida mu Issand räägib oma sulasele?” 
Matteuse 13 Õndsad on aga teie silmad, et need näevad, ja teie kõrvad, et need kuulevad. 
Efesose 1 Kiidetud olgu Jumal ja meie Issanda Jeesuse Kristuse Isa, kes meid on taevast õnnistanud kõige vaimuliku õnnistusega Kristuses; 
nõnda nagu tema on meid Kristuses valinud enne maailma rajamist olema pühad ja laitmatud tema palge ees armastuses, 
meid ette määrates lapseõiguse osalisteks Jeesuse Kristuse kaudu enese juurde oma tahtmise heameelt mööda, 
tema armu kirkuse kiituseks, mille ta meile on kinkinud selles Armastatus. 
Temas on meil lunastus tema vere läbi, üleastumiste andekssaamine tema armu rikkust mööda, 
millega ta meid on ülirikkalikuks teinud kõiges tarkuses ja arukuses,