Piibel.NET
Otsing Jn 2,9;1Jh 2,17;Mt 18,1–6; Jh 7,40–52
(21 vastet, leht 1 1-st)
Eestikeelne Piibel 1997
Joona 2 Need, kes austavad tühje ebajumalaid, hülgavad oma osaduse.
Matteuse 18 Selsamal tunnil astusid jüngrid Jeesuse juurde ja küsisid: „Kes küll on suurim taevariigis?”
Ja Jeesus kutsus ühe lapse, pani nende keskele seisma
ja ütles: „Tõesti, ma ütlen teile, kui te ei pöördu ega saa kui lapsed, ei pääse te taevariiki!
Kes nüüd iseennast alandab selle lapse taoliseks, see on suurim taevariigis.
Ja kes iganes ühe niisuguse lapse võtab vastu minu nimel, võtab vastu minu.
Aga kes iganes on püüniseks kellele tahes neist pisikestest minusse uskujaist, sellele oleks parem, et talle veskikivi kaela riputataks ja ta uputataks mere sügavusse.
Johannese 7 Siis ütlesid mõned rahva seast, kes seda kõnet kuulsid: „Tema on tõesti prohvet.”
Teised ütlesid: „Tema on Messias.” Aga paljud ütlesid: „Ega siis Messias tule Galileast?
Eks Kiri ütle, et Messias tuleb Taaveti järglaste seast ja Petlemma külast, kust oli Taavet.”
Siis tekkis rahva hulgas lahkmeel Jeesuse pärast.
Mõned neist tahtsid teda vahistada, kuid ükski ei pannud kätt tema külge.
Templisulased läksid nüüd ülempreestrite ja variseride juurde tagasi, ja nood küsisid neilt: „Miks te ei toonud teda?”
Templisulased vastasid: „Ükski inimene ei ole veel kunagi nõnda rääkinud nagu see inimene.”
Siis variserid vastasid neile: „Kas teiegi olete lasknud ennast eksitada?
Kas üksainuski ülemaist või variseridest on temasse uskunud?
Kuid see rahvahulk, kes ei tunne Seadust, on neetud!”
Nikodeemos, kes kord varem oli Jeesuse juures käinud ja oli üks nende seast, ütles neile:
„Ega siis meie Seadus mõista inimest süüdi, enne kui teda on üle kuulatud ja teada saadud, mida ta on teinud?”
Nad kostsid talle: „Kas ka sina oled Galileast? Uuri järele, ja sa näed: Galileast ei tõuse prohvetit!”
1. Johannese 2 Ja maailm kaob ja tema himu, aga kes teeb Jumala tahtmist, püsib igavesti.