Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Joel
2Issanda päev on tulemasPuhuge sarve Siionis,
 tõstke häält mu pühal mäel!
 Värisegu kõik maa elanikud,
 sest Issanda päev tuleb,
 see on ligidal, 

pime ja must päev,
 pilvine ja sünge päev!
 Nõnda nagu koit laotub mägedele,
 tuleb suur ja vägev rahvas,
 kelle sarnast pole olnud
 igiaegadest alates
 ega tule ka enam pärast teda,
 tulevaste põlvede aastateni. 

Tema ees käib hävitav tuli
 ja tema taga kõrvetav leek;
 tema ees on maa otsekui Eedeni aed,
 aga tema taga on tühi kõrb
 ja ei olegi pääsu tema eest. 

Neil on otse hobuste välimus
 ja nad jooksevad kui sõjaratsud. 

Otsekui sõjavankrite mürinal
 kihutavad nad üle mäeharjade,
 mühinal, kõrsi põletava tuleleegi moel,
 vägeva rahva sarnaselt,
 kes on valmis tapluseks. 

Nende ees värisevad rahvad,
 kahvatuvad kõik palged. 

Nad ruttavad nagu võitlejad,
 ronivad müüridele nagu sõdurid.
 Igaüks käib oma teed
 ega muuda oma rada. 

Üks ei tõuka teist,
 igaüks käib oma teed;
 nad sööstavad peatumata
 viskodade vahelt läbi. 

Nad tormavad linna,
 jooksevad müürile,
 ronivad kodadesse,
 tungivad akendest sisse nagu varas. 

Nende ees väriseb maa,
 põrub taevas,
 päike ja kuu lähevad mustaks
 ja tähed kaotavad oma sära. 

Ja Issand laseb oma häält kõlada
 oma sõjaväe ees,
 sest tema leer on väga suur.
 Tõesti, vägev on tema käsutäitja,
 sest Issanda päev on suur ja väga kardetav,
 kes suudaks seda taluda? 

Issanda halastusAga veel nüüdki ütleb Issand:
 Pöörduge minu poole kõigest südamest,
 paastudes, nuttes ja kurtes! 

Käristage lõhki oma süda,
 aga mitte oma riided,
 ja pöörduge Issanda, oma Jumala poole,
 sest tema on armuline ja halastaja,
 pika meelega ja rikas heldusest,
 ja tema kahetseb kurja! 

Kes teab, vahest ta pöördub ja kahetseb
 ja jätab enese järele õnnistuse,
 nii et te saate tuua roaohvrit ja joogiohvrit
 Issandale, oma Jumalale? 

Puhuge sarve Siionis,
 pühitsege paastupüha,
 kutsuge kokku pühalik koosolek! 

Koguge rahvas,
 pühitsege kogudust,
 tooge kokku vanemad,
 koguge lapsed ja imikud,
 peigmees tulgu välja oma toast
 ja pruut oma kambrist! 

Eeskoja ja altari vahel
 nutku preestrid, Issanda teenrid,
 ja öelgu: Säästa, Issand,
 oma rahvast,
 ja ära anna oma pärisosa teotuseks,
 paganaile pilgata!
 Miks peaks rahvaste seas öeldama:
 Kus on nüüd nende Jumal?” 

Siis Issand hoolitseb oma maa eest
 ja tunneb oma rahvale kaasa. 

Ja Issand kostab ning ütleb oma rahvale:
 „Vaata, ma läkitan teile
 vilja, veini ja õli,
 et teil on seda kõike küllalt.
 Ma ei anna teid enam teotuseks
 paganate sekka. 

Ja selle põhja poolt tulija
 ajan ma teist kaugele,
 hajutan ta kuivale ja tühjale maale,
 ta eelväe Idamerre,
 ta järelväe Läänemerre;
 ja temast tõuseb hais,
 tõuseb roiskumise lehk,
 sellepärast et ta tahtis teha suuri asju. 

Ära karda, maa!
 Hõiska ja rõõmusta,
 sest Issand teeb suuri asju! 

Ärge kartke, välja loomad,
 sest kõrbe rohumaad löövad haljendama
 ja puud hakkavad vilja kandma,
 viigi- ja viinapuud kannavad külluslikult! 

Ja teie, Siioni lapsed,
 hõisake ja rõõmustage
 Issandas, oma Jumalas,
 sest tema annab teile õiglaselt
 varajast vihma,
 saadab vihma teile alla,
 varajase ja hilise vihma nagu ennegi! 

Siis saavad rehealused täis nisu
 ning tõrred voolavad üle veinist ja õlist. 

Ja ma tasun teile nende aastate eest,
 kui saagi sõid rohutirtsud, vastsed,
 mardikad ja röövikud -
 see mu suur sõjavägi,
 kelle ma läkitasin teie kallale. 

Te saate küllalt süüa,
 te sööte kõhud täis,
 ja kiidate Issandat, oma Jumalat,
 kes teiega on talitanud imepäraselt.
 Jah, mu rahvas ei jää igavesti häbisse. 

Ja te saate tunda,
 et mina olen Iisraeli keskel,
 et mina, Issand, olen teie Jumal
 ja ei keegi teine.
 Jah, mu rahvas ei jää igavesti häbisse.