Piibel.NET
Otsing Jk 3:9-18
(10 vastet, leht 1 1-st)
Eestikeelne Piibel 1997
Jaakobuse 3 Sellesamaga me õnnistame Issandat ja Isa, ja sellesamaga me neame inimesi, kes on sündinud Jumala sarnasteks.
Ühest ja samast suust tuleb õnnistamine ja needmine. Nii ei tohi olla, mu vennad!
Kas allikast keeb ühest ja samast soonest magedat ja kibedat vett?!
Mu vennad, ega viigipuu saa kanda õlimarju ega viinapuu viigimarju?! Nii ei saa ka soolase vee allikas anda magedat vett.
Kes teie seas on tark ja arusaaja? Las ta näitab hea käitumisega oma tegusid tarkuse tasaduses.
Kui teie südames on aga kibedat kadedust ja riiakust, siis ärge hoobelge ega valetage tõe vastu!
See pole ülalt tulev tarkus, vaid maine, hingelik, deemonlik.
Sest kus on kadedust ja riiakust, seal on kärsitust ja igasuguseid halbu tegusid.
Aga ülalt pärinev tarkus on esmalt puhas, siis rahumeelne, leebe, kuulekas, tulvil halastust ja häid vilju, erapooletu, teeskluseta.
Rahutegijaile külvatakse rahus õiguse vilja.