Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Otsing Jk 2:14-24,26; Ps 112:1-2,3-4,5-6; Mk 8:34-9:1
(24 vastet, leht 1 1-st)
Psalm 112 Halleluuja! Õnnis on mees, kes kardab Issandat, kellele väga meeldivad ta käsud. 
Võimsaks saab tema seeme maa peal, õiglaste sugu õnnistatakse. 
Vara ja rikkus on tema kojas ja tema õigus püsib ikka. 
Pimeduses tõuseb õiglastele valgus, armuline ja halastav ja õige. 
Õnnis on mees, kes on armuline ja annab laenuks, kes oma asju ajab õigluses. 
Sest ta ei kõigu iialgi; igaveseks mälestuseks jääb õige. 
Markuse 8Ja Jeesus kutsus rahvahulga koos oma jüngritega enese juurde ja ütles neile: „Kui keegi tahab käia minu järel, siis ta salaku oma mina ja võtku oma rist ja järgnegu mulle, 
sest kes iganes tahab päästa oma elu, kaotab selle, aga kes iganes kaotab oma elu minu ja evangeeliumi pärast, päästab selle. 
Sest mis kasu on inimesel sellest, kui ta võidaks terve maailma, aga teeks kahju oma hingele? 
Sest mis oleks inimesel anda oma hinge lunahinnaks? 
Jah, kes iganes häbeneb mind ja minu sõnu selle abielurikkuja ja patuse sugupõlve ees, seda häbeneb ka Inimese Poeg, kui ta tuleb oma Isa kirkuses koos pühade inglitega.” 
Markuse 9Ja ta ütles neile: „Tõesti, ma ütlen teile, siin seisjatest on mõned, kes ei maitse surma enne, kui näevad Jumala riiki tulnud olevat väega.” 
Jaakobuse 2Mu vennad, mis on sellest kasu, kui keegi ütleb: „Mul on usk!”, aga tegusid tal ei ole? Kas see usk suudab teda päästa? 
Kui mõni vend või õde oleks alasti ja neil oleks puudu igapäevasest toidusest 
ning keegi teist ütleks neile: „Minge rahuga! Soojendage end ja sööge kõhud täis!”, aga te ei annaks neile ihu jaoks hädavajalikku - mis oleks sellest kasu? 
Nõnda on ka usuga: kui sel ei ole tegusid, siis on see iseenesest surnud. 
Aga mõni võib öelda: „Sinul on usk, aga minul on teod.” Näita mulle oma usku lahus tegudest ja mina näitan sulle usku oma tegudega. 
Sina usud, et Jumal on üksainus. Seda sa teed hästi, ka kurjad vaimud usuvad seda ja värisevad hirmust. 
Kas sa suudad mõista, sa tühine inimene, et usk on ilma tegudeta surnud? 
Eks Aabraham, meie isa, mõistetud õigeks tegude järgi, kui ta oma poja Iisaki viis ohvrialtarile? 
Sa näed, et usk käis ta tegudega kaasas ja sai täiuslikuks tegude kaudu. 
Nii läks täide kirjasõna, mis ütleb: „Aabraham uskus Jumalat ja see arvati talle õiguseks ning teda hüüti Jumala sõbraks.” 
Näete siis, et inimene mõistetakse õigeks tegude järgi ja mitte ainult usust. 
Sest nii nagu ihu ilma vaimuta on surnud, nõnda on surnud ka usk ilma tegudeta.