Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Otsing Jk 2:1-9; Ps 34:2-3,4-5,6-7; Mk 8:27-33
(22 vastet, leht 1 1-st)
Psalm 34 Ma tänan Issandat igal ajal, alati on tema kiitus minu suus. 
Issandast kiitleb mu hing. Viletsad kuulevad ja rõõmutsevad. 
Ülistage Issandat koos minuga ja tõstkem üheskoos kõrgeks tema nimi! 
Ma otsisin Issandat ja tema vastas mulle ning tõmbas mu välja kõigist mu hädaohtudest. 
Kes tema poole vaatavad, säravad rõõmust ja nende palgeile ei tule kunagi häbi. 
Siin see armetu hüüdis, ja Issand kuulis ning päästis tema kõigist ta kitsikustest. 
Markuse 8Ja Jeesus ja ta jüngrid läksid edasi Filippuse Kaisarea küladesse. Ja teel küsis ta oma jüngritelt: „Kelle ütlevad inimesed minu olevat?” 
Aga nemad ütlesid talle: „Ristija Johannese, ja teised Eelija, teised aga ühe prohveteist.” 
Ja tema küsis neilt: „Aga teie, kelle teie ütlete minu olevat?” Peetrus kostis: „Sina oled Messias!” 
Ja ta hoiatas neid, et nad midagi tema kohta ei räägiks. 
Ja Jeesus hakkas neid õpetama, et Inimese Poeg peab palju kannatama ning hüljatama vanemate ja ülempreestrite ja kirjatundjate poolt ja tapetama ning kolme päeva pärast üles tõusma. 
Ja ta rääkis seda üsna avalikult. Ja Peetrus viis ta kõrvale ning hakkas teda noomima. 
Aga Jeesus pöördus, vaatas jüngritele ja sõitles Peetrust: „Tagane, vastupanija, sest sa ei mõtle Jumala, vaid inimese viisil!” 
Jaakobuse 2Mu vennad, ärgu olgu teie usk meie kirkuse Issandasse Jeesusesse Kristusesse ühendatud vahetegemisega inimeste vahel! 
Kui teie kogunemisele astub sisse kuldsõrmustega mees säravas rõivas ja astub sisse ka vaene räpases rõivas 
ning teie pöördute särava rõiva kandja poole ja ütlete talle: „Sina istu siia paremale kohale!”, vaesele aga: „Sina seisa seal!” või: „Istu siia mu jalajäri ette maha!” - 
kas te siis ei ole mõttes vahet teinud ja saanud erapoolikuiks kohtumõistjaiks? 
Kuulge, mu armsad vennad, eks ole Jumal selle maailma vaesed valinud saama usu läbi rikasteks ja pärima kuningriiki, mille ta on tõotanud neile, kes teda armastavad? 
Teie aga olete häbistanud vaest! Eks just rikkad rõhu teid ja eks just nemad vea teid kohtuisse? 
Eks just nemad teota seda kaunist nime, mis on nimetatud teie üle? 
Te teete hästi, kui te tõepoolest täidate kuninglikku seadust kirjasõna järgi: „Armasta oma ligimest nagu iseennast!” 
Aga kui te soosite ühte rohkem kui teist, siis te teete pattu ja Seadus tunnistab teid üleastujaiks.