Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Otsing Jh 12,32;Ap 1,3–11; 1Kn 8,22–24.26–28; Ps 47;Lk 24,(44–49)50–53
(36 vastet, leht 1 2-st)
1. Kuningate 8Siis astus Saalomon Issanda altari ette kogu Iisraeli koguduse juuresolekul ja sirutas oma käed taeva poole 
ning ütles: „Issand, Iisraeli Jumal! Sinu sarnast jumalat ei ole ülal taevas ega all maa peal: sina pead lepingut ja osadust oma sulastega, kes käivad su ees kõigest südamest, 
sina oled pidanud oma sulasele, mu isale Taavetile, mis sa temale olid lubanud. Jah, mis sa oma suuga oled kõnelnud, selle oled sa oma käega tõeks teinud, nõnda nagu see täna on sündinud. 
Ja nüüd, Iisraeli Jumal, saagu ometi tõeks su sõnad, mis sa oled kõnelnud oma sulasele, mu isale Taavetile! 
Aga kas Jumal tõesti peaks elama maa peal? Vaata, taevas ja taevaste taevas ei mahuta sind, veel vähem siis see koda, mille ma olen ehitanud. 
Aga pöördu oma sulase palve ja ta anumise poole, Issand, mu Jumal, et sa kuuleksid kaebehüüdu ja palvet, mida su sulane täna palvetab sinu ees, 
Psalm 47Laulujuhatajale: Korahi laste laul. 
Plaksutage käsi, kõik rahvad! Hõisake Jumalale rõõmsa häälega! 
Sest Issand, Kõigekõrgem, on kardetav, ta on kogu ilmamaa suur kuningas. 
Tema heidab rahvad meie alla ja rahvahõimud meie jalge alla. 
Tema valib meile meie pärisosa, oma armsa Jaakobi toreduse. Sela. 
Jumal on üles läinud rõõmuhõisete saatel, Issand on üles läinud pasunahäälega. 
Mängige kiitust Jumalale, mängige kiitust! Mängige kiitust meie kuningale, mängige kiitust! 
Sest Jumal on kogu ilmamaa kuningas. Laulge temale kiituslaulu! 
Jumal on kuningas rahvaste üle, Jumal istub oma pühal aujärjel. 
Rahvaste õilsaimad tulid kokku, Aabrahami Jumala rahva juurde. Tõesti, Jumala omad on ilmamaa kilbid, tema on väga ülendatud. 
Luuka 24Siis ütles Jeesus neile: „Need on mu sõnad, mis ma teile rääkisin, kui ma olin alles teiega, et kõik peab täide minema, mis Moosese Seaduses ja Prohvetites ja Psalmides minu kohta on kirjutatud.” 
Siis ta avas nende mõistuse kirjadest aru saama 
ja ütles neile: „Nõnda on kirjutatud, et Messias pidi kannatama ja kolmandal päeval üles tõusma surnuist. 
Ja tema nimel peab kuulutatama meeleparandust pattude andeksandmiseks kõigi rahvaste seas, alates Jeruusalemmast. 
Teie olete nende asjade tunnistajad. 
Ja vaata, mina läkitan teie üle oma Isa tõotuse. Teie aga viibige selles linnas, kuni teid rüütatakse väega kõrgelt!” 
Aga Jeesus viis nad välja kuni Betaaniani ja, tõstes oma käed, õnnistas neid. 
Ja see sündis, et neid õnnistades lahkus Jeesus nende juurest ja võeti üles taevasse. 
Ja nemad kummardasid teda ja pöördusid suure rõõmuga tagasi Jeruusalemma