Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Otsing Jh 12,24;2Kr 1,3-7; Jh 12,20-26; Ps 84;Jh 6,47–51
(30 vastet, leht 1 2-st)
Psalm 84Laulujuhatajale, gati pillil mängijale: Korahi laste laul. 
Kui armsad on sinu hooned, Issand Sebaot! 
Issanda õuesid igatseb ja ihaldab mu hing; mu süda ja mu ihu hüüavad rõõmsasti elava Jumala poole. 
Lind on ju enesele aseme leidnud ja pääsuke enesele pesa, kuhu ta paneb oma pojad: sinu altarid, Issand Sebaot, mu kuningas ja mu Jumal! 
Õndsad on need, kes elavad sinu kojas; nad kiidavad sind alati. Sela. 
Õnnis on inimene, kelle tugevus on sinus, kelle mõttes on pühad teekonnad. 
Nutuorust läbi käies teevad nad selle allikate maaks; ka varajane vihm katab neid õnnistusega. 
Nad saavad rammule rammu lisaks ja ilmuvad Jumala ette Siionis. 
Issand, vägede Jumal, kuule mu palvet, võta kuulda, Jaakobi Jumal! Sela. 
Meie kilp, Jumal, vaata siia ja pane tähele oma võitud mehe palet! 
Sest üks päev sinu õuedes on parem kui muid tuhat; ma seisan pigemini läve juures oma Jumala kojas, kui viibin õelate majades. 
Sest Issand Jumal on päike ja kilp; armu ja au annab Issand ega keela head neile, kes laitmatult elavad. 
Issand Sebaot, õnnis on inimene, kes sinu peale loodab. 
Johannese 6Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, kes usub, sellel on igavene elu. 
Mina olen eluleib. 
Teie esiisad sõid kõrbes mannat, ja surid. 
See on leib, mis taevast alla tuleb, et inimene sellest sööks ega sureks. 
Mina olen taevast alla tulnud elav leib. Kui keegi sööb seda leiba, siis ta elab igavesti; ja leib, mille mina annan, on minu liha; ma annan selle maailma elu eest.” 
Johannese 12Aga nende seas, kes olid pühadeks üles tulnud Jumalat kummardama, olid mõned kreeklased. 
Need tulid Filippuse juurde, kes oli pärit Galilea Betsaidast, ja palusid teda: „Isand, me tahame Jeesust näha.” 
Filippus tuli ja ütles seda Andreasele. Andreas ja Filippus tulid ja ütlesid seda Jeesusele. 
Aga Jeesus ütles neile: „Tund on tulnud, et Inimese Poeg kirgastataks. 
Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, kui nisuiva ei lange maasse ega sure, siis see jääb üksi, aga kui see sureb, siis see kannab palju vilja. 
Kes oma elu armastab, see kaotab selle, ja kes oma elu vihkab selles maailmas, see hoiab selle igaveseks eluks. 
Kes tahab mind teenida, peab järgnema mulle, ja kus olen mina, sinna saab ka mu teenija. Kes iganes mind teenib, seda austab mu Isa.