Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Otsing Jh 1,14;Lk 2,(22-24)25-38(39-40); 1Jh 1,1-4; Mt 4,1-11;Jh 12,44-50
(42 vastet, leht 1 2-st)
Matteuse 4Siis viis Vaim Jeesuse kõrbesse kuradi kiusata. 
Ja kui ta oli nelikümmend päeva ja nelikümmend ööd paastunud, siis tuli talle viimaks nälg kätte. 
Ja kiusaja tuli tema juurde ja ütles talle: „Kui sa oled Jumala Poeg, siis ütle, et need kivid saaksid leibadeks!” 
Aga Jeesus vastas: „Kirjutatud on: Inimene ei ela üksnes leivast, vaid igast sõnast, mis lähtub Jumala suust.” 
Siis võttis kurat tema kaasa pühasse linna ja pani seisma pühakoja harjale 
ning ütles talle: „Kui sa oled Jumala Poeg, siis kukuta ennast alla, sest kirjutatud on: Sinu pärast käsib ta oma ingleid ja nemad kannavad sind kätel, et sa oma jalga vastu kivi ei tõukaks.” 
Jeesus lausus talle: „Samuti on kirjutatud: Sina ei tohi kiusata Issandat, oma Jumalat.” 
Taas võttis kurat tema kaasa ühe määratu suure mäe tippu ja näitas talle kõiki maailma kuningriike ja nende hiilgust 
ning ütles talle: „Selle kõik ma annan sinule, kui sa maha langed ja mind kummardad.” 
Siis ütles Jeesus talle: „Mine minema, saatan, sest kirjutatud on: Kummarda Issandat, oma Jumalat ja teeni ainult teda!” 
Siis jättis kurat Jeesuse rahule. Ja vaata, ingleid tuli tema juurde ja need teenisid teda. 
Luuka 2Ja kui nende puhastuspäevad Moosese Seaduse järgi said täis, viisid nad lapse üles Jeruusalemma, et teda seada Issanda ette, 
nõnda nagu on kirjutatud Issanda Seaduses: „Iga poeglast, kes on avanud lapsekoja, hüütagu Issandale pühaks”, 
ja et tuua Issanda Seaduses öeldu järgi ohvriks „paar turteltuvi või kaks tuvipoega”. 
Ja vaata, Jeruusalemmas oli mees, Siimeon nimi. See mees oli õiglane ja vaga ning ootas Iisraeli lohutust, ja Püha Vaim oli tema peal. 
Püha Vaim oli talle ennustanud, et ta ei sure enne, kui ta on näinud Issanda Messiat. 
Ta tuli Vaimu ajel pühakotta. Ja kui vanemad tõid sinna lapse Jeesuse, et toimida temaga Seaduse sätte järgi, 
siis ta võttis tema sülle, ülistas Jumalat ja ütles: 
„Issand, nüüd sa lased oma sulasel lahkuda rahus oma ütlust mööda, 
sest mu silmad on näinud sinu päästet, 
mille sa oled valmistanud kõigi rahvaste silme ees: 
valgust, mis on ilmutuseks paganaile, ja kirkust sinu rahvale Iisraelile.” 
Jeesuse isa ja ema panid seda imeks, mida tema kohta räägiti. 
Ja Siimeon õnnistas neid ja ütles Maarjale, tema emale: „Vaata, see laps on seatud languseks ja tõusuks paljudele Iisraelis ja tähiseks, mille vastu räägitakse - 
ja sinu endagi hinge läbistab mõõk -, et tuleksid ilmsiks paljude südamete mõtted.”