Piibel.NET
Otsing Ii 9,4;Rm 12,16;2Ts 2,13–17; 2Kr 6,11–7,4
(19 vastet, leht 1 1-st)
Eestikeelne Piibel 1997
Iiob 9 Ta on südamelt tark ja jõult tugev, kes võiks teda trotsida ja ise pääseda?
Rooma 12 Olge omavahel üksmeelsed! Ärge mõtelge kõrgilt, vaid laske end tõmmata madalate hulka! Ärge olge endi meelest targad!
2. Korintose 6 Meie suu on teile avatud, korintlased, meie süda on avardunud.
Teil ei ole meie sees kitsas, vaid teil on kitsas teie oma südames.
Ma ütlen teile kui lastele: Vastutasuks avarduge teiegi!
Ärge hakake vedama võõras ikkes koos uskmatutega! Mis ühist on õigusel ja ülekohtul või mis osadust valgusel pimedusega?
Mis kooskõla on Kristusel Beliariga + Nimi Beliar on tuletatud heebrea sõnast belija'al, mis tähendab 'kasutu', 'tähtsusetu'. Siin on Beliar Jumala vastase nimetus.   või mis osa on usklikul uskmatuga?
Kuidas sobib Jumala tempel kokku ebajumalatega? Meie oleme ju elava Jumala tempel, nõnda nagu Jumal on öelnud: „Ma tahan nende seas elada ja käia ja olla nende Jumal, ja nemad on minu rahvas.
Seepärast minge ära nende keskelt ja eralduge neist,” ütleb Issand, „ja ärge puudutage rüvedat, siis ma võtan teid vastu
ja olen teile Isaks, ja teie olete mulle poegadeks ja tütardeks,” ütleb Kõigeväeline Issand.
2. Korintose 7 Armsad, et meil nüüd on niisugused tõotused, siis puhastagem endid ihu ja vaimu kogu rüvedusest, täiustades oma pühadust Jumala kartuses.
Andke meile ruumi oma südames! Me ei ole kellelegi ülekohut teinud, me ei ole kedagi laostanud, me ei ole kedagi petnud.
Ma ei ütle seda teie hukkamõistmiseks, sest ma olen juba enne öelnud, et teie olete meie südames, et me üheskoos sureksime ja üheskoos elaksime.
Mul on rohkelt julgust teie ees, mul on teie üle palju kiitlemist, ma olen täis lohutust, mul on ülikülluses rõõmu igas meie kitsikuses.
2. Tessaloonika 2 Meil tuleb aga alati tänada Jumalat teie eest, Issandale armsad vennad, et Jumal on teid valinud uudseviljana päästeks Vaimu pühitsuse läbi ja tõe usu varal.
Selleks on ta kutsunud teid meie evangeeliumi kaudu meie Issanda Jeesuse Kristuse kirkuse saamiseks.
Niisiis, vennad, seiske kindlalt ja pidage kinni nendest pärimustest, mida te olete õppinud kas meie sõna või kirja kaudu.
Aga meie Issand Jeesus Kristus ise ja Jumal, meie Isa, kes meid on armastanud ja armust meile andnud igavese julgustuse ja hea lootuse,
julgustagu teie südant ja kinnitagu teid igasuguses heas teos ja sõnas!