Piibel.NET
Otsing Ii 1,21;Rm 13,14;5Ms 33,1–4(7.12–16); 1Ms 9,18–28
(23 vastet, leht 1 1-st)
Eestikeelne Piibel 1997
1. Moosese 9 Ja Noa pojad, kes laevast välja tulid, olid Seem, Haam ja Jaafet; ja Haam oli Kaanani isa.
Need kolm olid Noa pojad ja neist rahvastus kogu maa.
Noa hakkas põllumeheks ja istutas viinamäe.
Ta jõi veini, jäi joobnuks ja ajas oma telgis enese paljaks.
Aga Haam, Kaanani isa, nägi oma isa paljast ihu ja rääkis sellest oma kahele vennale õues.
Siis Seem ja Jaafet võtsid vaiba ja panid enestele õlgadele, läksid tagurpidi ja katsid kinni oma isa palja ihu; nende näod olid ära pööratud, nõnda et nad oma isa paljast ihu ei näinud.
Kui Noa ärkas oma veiniuimast ja sai teada, mis ta noorem poeg oli teinud,
siis ta ütles: „Neetud olgu Kaanan, saagu ta oma vendadele sulaste sulaseks!”
Ta ütles veel: „Kiidetud olgu Issand, Seemi Jumal, ja Kaanan olgu tema sulane!
Jumal andku avarust Jaafetile, + Nimi Jaafet meenutab heebrea sõna jaft 'tehkem avaraks'.   ta elagu Seemi telkides ja Kaanan olgu tema sulane!”
Ja Noa elas pärast veeuputust kolmsada viiskümmend aastat.
5. Moosese 33 Ja see on õnnistus, millega Mooses, jumalamees, õnnistas Iisraeli lapsi enne oma surma;
ta ütles: „Issand tuli Siinailt ja säras neile Seirist; ta paistis Paarani mäelt, ta tuli Kaadesisse Meribast, + Teine võimalik tõlge: 'saabus Püha kümneist tuhandeist'.   temast paremat kätt jäi Asdod.
Jah, ta armastab rahvaid, kõik ta pühad on sinu käes; nad heidavad su jalge ette, nad korjavad üles su sõnad:
„Mooses on meile andnud Seaduse, Jaakobi kogudus on tema omand.”
Ja Juuda kohta ta ütles nõnda: „Kuule, Issand, Juuda häält ja too ta oma rahva juurde! Võidelgu ta oma kätega selle eest, ja ole sina talle abiks ta vaenlaste vastu!”
Ja Benjamini kohta ta ütles: „Issanda lemmik, kes elab julgesti ta juures. Tema kaitseb teda alati ja elab tema mäerinnakute vahel.”
Ja Joosepi kohta ta ütles: 'Issand õnnistagu tema maad kastega - parimaga taevast, ja veega sügavusest, mis asub all;
parimaga, mida päike välja toob, ja parimaga kuude saadustest;
parimaga ürgseilt mägedelt ja parimaga igavestelt küngastelt,
maa parima vilja ja küllusega! Selle lembus, kes elas kibuvitsapõõsas, tulgu Joosepi pea peale, oma vendade vürsti pealaele!
Iiob 1 ja ütles: „Alasti olen ma emaihust tulnud ja alasti pöördun ma tagasi. Issand on andnud ja Issand on võtnud; Issanda nimi olgu kiidetud!”
Rooma 13 vaid rõivastuge Issanda Jeesuse Kristusega ja ärge tehke ihu eest hoolitsemisest himude rahuldamist!