Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Hoosea
4Issanda riid Iisraeliga„Kuulge Issanda sõna, Iisraeli lapsed,
 sest Issandal on maa elanikega riid,
 sellepärast et maal ei ole tõsidust, armastust
 ega ka mitte Jumala tundmist! 

Sajatatakse ja valetatakse,
 tapetakse ja varastatakse,
 rikutakse abielu ja murtakse sisse
 ning veresüü järgneb veresüüle. 

Sellepärast leinab maa
 ja kiratsevad kõik, kes seal elavad,
 metsloomad, taeva linnud ja mere kaladki
 võetakse ära. 

Ometi ärgu ükski sõidelgu
 ja ärgu ükski laitku!
 Ja sinu rahvas on nagu need,
 kes riidlevad preestriga. 

Ja sa komistad päeval
 ja koos sinuga komistab prohvetki öösel;
 ja ma hukkan su ema. 

Mu rahvas hukkub tarkuse puudusel;
 et sa põlgad tarkust,
 siis põlgan mina sind:
 sa ei või olla mu preester.
 Ja et sa oled unustanud
 oma Jumala Seaduse,
 siis unustan minagi
 su lapsed. 

Mida rohkem neid on,
 seda rohkem teevad nad pattu mu vastu.
 Ma muudan nende au häbiks. 

Nad toituvad mu rahva patust
 ja nende hing himustab tema süütegu. 

Aga nagu rahvaga,
 nõnda ka preestriga:
 mina nuhtlen teda
 ta eluviiside järgi
 ja tasun temale ta teod. 

Nad söövad,
 aga nende kõhud ei saa täis;
 nad teevad hooratööd,
 aga nad ei sigine,
 sest nad on Issanda maha jätnud. 

Hooraelu, vein ja virre
 võtavad mõistuse. 

Minu rahvas küsib nõu oma puult
 ja tema kepp seletab talle;
 sest hooruse vaim on neid eksitanud
 ja nad on hoorates lahkunud oma Jumalast. 

Nad ohverdavad mägede harjadel
 ja suitsutavad küngastel
 tamme, papli või terebindi all,
 sest selle vari on meeldiv.
 Seepärast teevad teie tütred hooratööd
 ja teie miniad rikuvad abielu. 

Mina ei karista teie tütreid,
 et nad teevad hooratööd,
 ega teie miniaid,
 et nad rikuvad abielu,
 sest mehed ise lähevad hooradega kõrvale
 ja ohverdavad koos templi pordunaistega;
 nõnda hukkub mõistmatu rahvas. 

Kui sina, Iisrael, teed hooratööd,
 siis ärgu Juuda saagu süüdlaseks;
 ärge tulge Gilgalisse
 ja ärge minge üles Beet-Aavenisse + Beet-Aaven ('patu koda') on Peeteli ('Jumala koda') pilkenimi.  ,
 ärge vanduge:
 „Nii tõesti kui Issand elab!” 

Sest Iisrael on kangekaelne
 otsekui kangekaelne lehm;
 kas Issand peaks neid nüüd karjatama
 nagu tallekesi avaral karjamaal? 

Efraim on liitunud ebajumalatega -
 las ta läheb! 

Nende jooming on lõppenud,
 üha teevad nad hooratööd,
 nad armastavad teotust enam kui tema kilpe. 

Tuul haarab neid oma tiibadega;
 nad peavad häbenema oma ohvrite pärast.