Piibel.NET
Otsing Ho 6,6;Rm 13,10;Js 7,10–14; Js 52,1–12
(19 vastet, leht 1 1-st)
Eestikeelne Piibel 1997
Jesaja 7 Ja Issand käskis öelda Aahasele veel seda:
„Küsi enesele Issandalt, oma Jumalalt, tunnustäht sügavusest või kõrgusest!”
Aga Aahas vastas: „Ma ei küsi ega kiusa Issandat!”
Siis Jesaja ütles: „Kuulge ometi, Taaveti sugu! Ons teil veel vähe inimeste vaevamisest, et te ka mu Jumalat vaevate?
Sellepärast annab Issand ise teile tunnustähe: ennäe, neitsi + Tõlge 'neitsi' põhineb Septuagintal. Heebreakeelse originaali alma tähendab 'noor naine'.   jääb lapseootele ja toob poja ilmale ning paneb temale nimeks Immaanuel + Nimi Immaanuel tähendab 'Jumal on meiega'.  .
Jesaja 52 Ärka, ärka, ehi ennast oma jõuga, Siion! Pane selga oma ilusad riided, Jeruusalemm, püha linn! Sest sinu sisse ei tule enam ümberlõikamatu ja rüve.
Puhasta ennast tolmust, tõuse üles, istu, Jeruusalemm, su kaela köidikud on vallandunud, vang, Siioni tütar!
Sest nõnda ütleb Issand: Hinnata teid müüdi ja rahata teid lunastatakse.
Sest nõnda ütleb Issand Jumal: Mu rahvas läks esiti alla Egiptusesse, et seal võõrana elada, ja seejärel rõhus Assur teda põhjuseta.
Ja nüüd? Mis oleks mul siin teha, ütleb Issand, kui mu rahvas on hinnata ära viidud? Ta valitsejad räuskavad, ütleb Issand, ja mu nime teotatakse lakkamata iga päev.
Seepärast peab mu rahvas tundma mu nime, peab seepärast just sel päeval mõistma, et mina olen see, kes ütleb: „Vaata, siin ma olen!”
Kui armsad on mägede peal sõnumitooja sammud. Ta kuulutab rahu, toob häid sõnumeid, kuulutab päästet ja ütleb Siionile: „Sinu Jumal on kuningas!”
Kuule! Su valvurid tõstavad häält, nad hõiskavad üheskoos, sest nad näevad silmast silma Issanda kojutulekut Siionisse.
Rõõmutsege, hõisake üheskoos, Jeruusalemma varemed, sest Issand trööstib oma rahvast, lunastab Jeruusalemma!
Issand paljastab oma püha käsivarre kõigi rahvaste nähes, ja kõik maailma ääred saavad näha meie Jumala päästet.
Lahkuge, lahkuge, minge sealt ära, ärge puudutage rüvedat; minge ära selle keskelt, puhastage endid, Issanda riistade kandjad!
Aga teil ei ole vaja lahkuda tõtates ega minna põgenedes, sest Issand käib teie ees, Iisraeli Jumal on teile järelväeks.
Hoosea 6 Sest ustavus on see, mida ma tahan, mitte ohver; Jumala tundmine on enam kui põletusohvrid.
Rooma 13 Armastus ei tee ligimesele kurja. Nii on armastus Seaduse täitmine.