Piibel.NET
Otsing Ho 6,4;1Kr 13,1;1Kr 12,27–13,3; Mt 8,23–27
(14 vastet, leht 1 1-st)
Eestikeelne Piibel 1997
Hoosea 6 Mis ma teen sinuga, Efraim? Mis ma teen sinuga, Juuda? Sest teie ustavus on nagu hommikune pilv, nagu varakult haihtuv kaste.
Matteuse 8 Jeesus astus nüüd paati ja ta jüngrid läksid temaga kaasa.
Ja vaata, järvel tõusis suur torm, nii et lained katsid paadi. Aga Jeesus magas.
Ja jüngrid tulid ta juurde ja äratasid ta üles, öeldes: „Issand, aita! Me hukkume!”
Tema ütles neile: „Miks te olete nõnda arad, te nõdrausulised?” Siis ta tõusis püsti, sõitles tuuli ja järve ning järv jäi täiesti vaikseks.
Inimesed aga imestasid, öeldes: „Kes ta siis selline on, et isegi tuuled ja järv kuulavad tema sõna?”
1. Korintose 12 Teie olete aga Kristuse ihu ning igaüks omast kohast tema liikmed.
Ja Jumal on seadnud koguduses esmalt mõned apostleiks, teiseks prohveteiks, kolmandaks õpetajaiks; seejärel tulevad imeteod, seejärel armuannid tervendamiseks, abistamiseks, juhtimiseks, mitmesugusteks keelteks.
Ega kõik ole apostlid? Ega kõik prohvetid? Ega kõik õpetajad?
Ega kõigil ole tervendamisandisid? Ega kõik räägi keeli? Ega kõik tõlgenda neid?
Aga taotlege suuremaid armuande!Ja ma näitan teile veel ülevama tee.
1. Korintose 13 Kui ma räägiksin inimeste ja inglite keeli, aga mul ei oleks armastust, siis ma oleksin kumisev vasknõu või kõlisev kuljus.
Ja kui mul oleks prohvetianne ja ma teaksin kõiki saladusi ja ma tunnetaksin kõike ja kui mul oleks kogu usk, nii et ma võiksin mägesid teisale tõsta, aga mul ei oleks armastust, siis poleks minust ühtigi.
Ja kui ma kõik oma vara ära jagaksin ja kui ma oma ihu annaksin põletada, aga mul ei oleks armastust, siis ma ei saavutaks midagi.