Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Otsing Hg 2,4;1Kr 14,12;2Ms 2,1-10; Jh 2,13-25
(25 vastet, leht 1 1-st)
2. Moosese 2Üks mees, Leevi soost, läks ja võttis ühe Leevi tütre. 
Ja naine jäi lapseootele ning tõi poja ilmale; ta nägi, et see oli ilus, ja ta peitis teda kolm kuud. 
Aga kui ta enam ei saanud teda peita, siis ta võttis tema jaoks pilliroost laeka, pigitas selle maapigi ja vaiguga, pani sellesse lapse ja asetas jõe äärde kõrkjaisse. 
Ta õde võttis eemal aset, et teada saada, mis temaga juhtub. 
Siis tuli vaarao tütar alla jõe äärde ennast pesema; ta toaneitsid aga kõndisid jõe kaldal. Kui ta nägi laegast kõrkjate sees, siis ta läkitas oma teenija ja laskis selle ära tuua. 
Kui ta selle avas ja nägi last, vaata, siis üks poeglaps nuttis. Aga ta halastas tema peale ning ütles: „See on üks heebrealaste poeglaps.” 
Selle õde ütles siis vaarao tütrele: „Kas pean minema ja kutsuma sulle heebrea naiste hulgast imetaja, et ta sulle last imetaks?” 
Ja vaarao tütar vastas temale: „Mine!” Ja tüdruk läks ning kutsus lapse ema. 
Ja vaarao tütar ütles sellele: „Vii see laps ja imeta teda minu jaoks, ja ma annan sulle tasu!” Ja naine võttis lapse ning imetas teda. 
Kui laps oli kasvanud, siis ta tõi selle vaarao tütrele ja see võttis tema enesele pojaks; ta pani temale nimeks Mooses ja ütles: „Sest ma olen ta veest välja tõmmanud!” + Nimi Mooses (heebrea k Moše), mis on egiptuse päritolu ja tähendab 'laps', meenutab heebrea sõna maša 'veest välja võtma'.   
Haggai 2Aga ole nüüd tubli, Serubbaabel, ütleb Issand, ja ole tubli Joosua, Joosadaki poeg, ülempreester, ja olge tublid, kõik maa rahvas, ütleb Issand, ja tehke tööd, sest mina olen teiega, ütleb vägede Issand! 
Johannese 2Juutide paasapühad olid lähedal, ja Jeesus läks üles Jeruusalemma. 
Ja ta leidis pühakojas neid, kes müüsid härgi ja lambaid ja tuvisid, ja rahavahetajaid istumas. 
Ja ta tegi paeltest piitsa ning ajas pühakojast välja kõik, nii lambad kui härjad, ja ta puistas laiali rahavahetajate mündid ning lükkas kummuli nende lauad 
ja ütles tuvimüüjatele: „Viige need siit minema! Ärge tehke minu Isa koda kaubakojaks!” 
Tema jüngritele tuli meelde, et on kirjutatud: „Kiivus sinu koja pärast neelab mu ära.” 
Siis ütlesid juudid Jeesusele: „Mis tunnustähte sa meile näitad, et sa nõnda tohid teha?” 
Jeesus vastas: „Lammutage see tempel, ja ma püstitan selle kolme päevaga uuesti!” 
Siis ütlesid juudid: „Seda templit on ehitatud nelikümmend kuus aastat, ja sina püstitad selle kolme päevaga uuesti?” 
Aga tema mõtles „templi” all oma ihu. 
Siis, kui ta oli üles tõusnud surnuist, tuli ta jüngritele meelde, et ta seda oli öelnud, ja nad uskusid kirja ning sõna, mis Jeesus oli öelnud. 
Aga kui Jeesus oli paasapühadel Jeruusalemmas, hakkasid paljud tema nimesse uskuma, nähes tunnustähti, mida ta tegi. 
Kuid Jeesus ise ei usaldanud ennast nende kätte, sest ta tundis inimesi, 
ning tal ei olnud tarvis, et keegi oleks andnud tunnistust teise inimese kohta, sest ta teadis, mis oli inimeses. 
1. Korintose 14Nõnda ka teie, kui te juba nii innukalt taotlete vaimuandeid, siis püüdke, et teil oleks neid küllaga koguduse ehitamiseks.