Piibel.NET
Otsing Hg 1:1-8; Ps 149:1bc-2,3-4,5-6a,9b; Lk 9:7-9
(18 vastet, leht 1 1-st)
Eestikeelne Piibel 1997
Psalm 149 Halleluuja! Laulge Issandale uus laul, tema kiituslaul vagade koguduses!
Iisrael rõõmustagu oma tegijast! Siioni lapsed ilutsegu oma kuningast!
Nad kiitku ringtantsus tema nime, trummide ja kanneldega mängigu nad temale!
Sest Issandal on hea meel oma rahvast, ta ehib viletsad päästega.
Vagad ilutsegu au sees, nad hõisaku oma voodites!
Neil olgu suus Jumala ülistus ja käes kaheterane mõõk,
et saata täide nende kohta kirja pandud kohtuotsus! See on auks kõigile tema vagadele. Halleluuja!
Haggai 1 Kuningas Daarjavese teisel aastal, kuuenda kuu esimesel päeval tuli Issanda sõna prohvet Haggai kaudu Serubbaabelile, Sealtieli pojale, Juuda maavalitsejale, ja Joosuale, Joosadaki pojale, ülempreestrile; ta ütles:
„Nõnda räägib vägede Issand ja ütleb: See rahvas ütleb: Aeg ei ole veel tulnud Issanda koja ülesehitamiseks.”
Ja prohvet Haggai kaudu tuli Issanda sõna; ta ütles:
„Ons teil endil aeg istuda oma vooderdatud kodades, kui see koda on varemeis?
Ja nüüd ütleb vägede Issand nõnda: Pange tähele oma teguviisi!
Te külvate palju, aga saate pisut; sööte, aga kõht ei saa täis; joote, aga janu ei kao; riietute, aga ei saa sooja; ja kes teenib palgalisena, teenib katkisesse kukrusse.
Nõnda ütleb vägede Issand: Pange tähele oma teguviisi!
Minge mägedele, tooge puid ja ehitage koda üles, siis on mul sellest hea meel ja ma ilmutan oma auhiilgust, ütleb Issand.
Luuka 9 Aga nelivürst Heroodes sai kuulda kõigest toimunust ja oli kahevahel, sest mõned ütlesid: „Johannes on üles äratatud surnuist,”
mõned: „Eelija on ilmunud,” teised aga: „Keegi muistseist prohveteist on üles tõusnud.”
Aga Heroodes ütles: „Johannese pea lasksin ma maha raiuda. Kes on aga see, kellest ma niisuguseid asju kuulen?” Ja ta püüdis Jeesust näha saada.