Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Otsing Hb 9:8-10,15-23; Mk 8:22-26
(17 vastet, leht 1 1-st)
Markuse 8Ja nad tulid Betsaidasse ja Jeesuse juurde toodi pime ja paluti, et Jeesus teda puudutaks. 
Ja Jeesus haaras kinni pimeda käest, viis ta külast välja ja sülitas ta silmadesse, pani käed ta peale ja küsis temalt: „Kas sa näed midagi?” 
Pime vaatas üles ja ütles: „Ma näen inimesi, sest ma märkan neid nagu puid kõndimas.” 
Seejärel pani Jeesus uuesti käed ta silmadele ja ta sai täiesti terveks ja nägi kõike selgesti. 
Ja Jeesus saatis ta koju, öeldes: „Ära mine külasse!” 
Heebrealaste 9Sellega teatab Püha Vaim, et tee kõige pühamasse paika ei ole veel ilmsiks saanud, niikaua kui eestelk püsib. 
Seda tuleb mõista viitena käesoleva aja kohta, et annid ja ohvrid, mida endisel kombel ohverdatakse, ei suuda teha jumalateenijat täiuslikuks südametunnistuse poolest, 
vaid on seotud toitude ja jookide ja mitmesuguste pesemistega - need on nõuded ihu kohta, mis kehtivad uue korra ajani. 
Seepärast ongi tema uue lepingu vahemees selleks, et kutsutud - kui tema surm oli saanud lunastuseks esimese lepingu aegsetest üleastumistest - saaksid kätte igavese pärandi tõotuse. 
Kus on testamentlik leping, seal tuleb ju tingimata esitada tõendus testamenditegija surmast, 
sest testament hakkab kehtima pärast surma ega jõustu iialgi, kui testamenditegija on elus. 
Seetõttu ei ole ka esimest lepingut sisse pühitsetud ilma vereta. 
Sest kui Mooses oli kõik Seaduse käsud kogu rahvale ette lugenud, siis ta võttis vasikate ja sikkude vere koos vee ja erepunase villa ja iisopiga ning piserdas sellega nii seda raamatut kui kogu rahvast, 
öeldes: „See on selle lepingu veri, mida Jumal on teil käskinud pidada.” 
Ja nõndasamuti ta piserdas verega ka telki ja kõiki jumalateenistusriistu. 
Moosese Seaduse järgi puhastatakse peaaegu kõik asjad vere kaudu, ja ilma vere valamiseta ei ole andeksandmist. 
Nii on siis paratamatu, et taevaste asjade kujud tuleb sel kombel puhastada, taevasi asju endid aga puhastatakse neist paremate ohvritega.