Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Otsing Hb 5:4-10; Lk 10:22-24
(10 vastet, leht 1 1-st)
Luuka 10Kõik on mu Isa üle andnud mulle ja keegi ei tunne, kes on Poeg, kui vaid Isa, ja kes on Isa, kui vaid Poeg, ja kellele Poeg seda iganes tahab ilmutada.” 
Ja omavahel olles ütles Jeesus jüngrite poole pöördudes: „Õndsad on silmad, mis näevad seda, mida teie näete, 
sest ma ütlen teile, palju prohveteid ja kuningaid on tahtnud näha, mida teie näete, ega ole näinud, ja kuulda, mida teie kuulete, ega ole kuulnud.” 
Heebrealaste 5Ja keegi ei võta enesele seda au ise, vaid Jumala kutsel nagu Aarongi. 
Nõnda ei ole ka Kristus austanud ennast ise ülempreestriks saamisega, vaid see, kes talle on ütelnud: „Sina oled mu Poeg, täna ma sünnitasin sinu.” 
Nõnda ta ütleb ka teises kohas: „Sina oled igavesti preester Melkisedeki korra järgi.” 
Oma maise elu päevil ohverdas Jeesus palumisi ja anumisi suure hüüdmise ja pisaratega selle poole, kes teda võis päästa surmast, ja teda võeti kuulda tema allaheitlikkuse tõttu. 
Ja olles küll Poeg, õppis ta kuulekust selle läbi, mida ta kannatas. 
Ja kui ta oli saanud täiuslikuks, sai ta igavese pääste toojaks kõigile, kes on talle kuulekad, 
kuna Jumal oli kuulutanud tema ülempreestriks Melkisedeki korra järgi.