Piibel.NET
Otsing Hb 12:25-26, 13:22-25; Mk 10:2-12
(17 vastet, leht 1 1-st)
Eestikeelne Piibel 1997
Markuse 10 Ja Jeesuse juurde astus varisere, kes küsisid temalt teda kiusates: „Kas mees tohib lahutada oma naisest?”
Aga tema vastas neile: „Mida Mooses teil käskis?”
Nemad ütlesid: „Mooses lubas kirjutada lahutustunnistuse, kui tahetakse naisest lahutada.”
Jeesus ütles aga neile: „Teie kõva südame pärast kirjutas ta teile selle käsu,
aga loomise algul lõi Jumal inimese meheks ja naiseks.
Seepärast jätab mees oma isa ja ema ja hoiab oma naise poole
ja need kaks saavad üheks, nõnda et nad enam ei ole kaks, vaid üks liha.
Mis nüüd Jumal on ühte pannud, seda ärgu inimene lahutagu!”
Ja kodus hakkasid jüngrid taas temalt selle kohta küsima
ja Jeesus ütles neile: „Kes iganes lahutab oma naisest ja võtab teise, rikub tollega abielu,
ja kui naine on lahutanud oma mehest ja läheb teisele, rikub ta abielu.”
Heebrealaste 12 Vaadake, et teie ei tõrgu kõnelejat kuulamast! Sest kui ei pääsenud maa peal pakku need, kes tõrkusid kuulamast sõnatoojat, siis palju vähem pääseme meie, kui me pöörame selja temale, kes on taevaist.
Tollal pani tema hääl kõikuma maa, aga nüüd on ta tõotanud: „Veel kord panen ma värisema mitte üksnes maa, vaid ka taeva!”
Heebrealaste 13 Vennad, ma kutsun teid üles, võtke heaks see julgustussõna! Ma olen teile ju lühidalt kirjutanud.
Teadke, et meie vend Timoteos on lastud vabaks. Temaga koos, kui ta tuleb peatselt, saan minagi teid näha.
Tervitage kõiki oma juhatajaid ja kõiki pühasid! Teid tervitavad vennad Itaaliast.
Arm olgu teie kõikidega!