Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Otsing Hb 10:19-25; Ps 24:1-2,3-4ab,5-6; Mk 4:21-25
(18 vastet, leht 1 1-st)
Psalm 24Taaveti laul. Issanda päralt on ilmamaa ja selle täius, maailm ja kõik, kes seal elavad. 
Sest tema on selle rajanud merede peale ja on jõgede peale selle kinnitanud. 
Kes tohib minna Issanda mäele ja kes tohib seista ta pühas paigas? 
See, kes süütu kätelt ja puhas südamelt, kelle hing tühja ei himusta ega vannu pettuseks. 
Tema saab õnnistuse Issandalt ja õiguse oma Jumalalt, kes on tema pääste. 
See on sugupõlv, kes teda nõuab, kes otsib su palet - see on Jaakob. Sela. 
Markuse 4Ja Jeesus ütles neile: „Kas lamp tuuakse tuppa selleks, et seda panna vaka või voodi alla? Eks ikka selleks, et see pandaks lambijalale?! 
Sest kõik peidetu on olemas vaid avalikuks saamiseks, kõik varjulepandu vaid päevavalgele tulemiseks. 
Kui kellelgi on kõrvad kuulda, kuulgu!” 
Ja Jeesus ütles neile: „Pange tähele, mida te kuulete! Mis mõõduga teie mõõdate, sellega mõõdetakse ka teile, ja teile lisatakse veel juurde, 
sest kellel on, sellele antakse, ja kellel ei ole, sellelt võetakse ära seegi, mis tal on.” 
Heebrealaste 10Vennad, et meil on siis Jeesuse vere varal julgus sisse minna kõige pühamasse paika - 
selle tee on ta avanud meile uuena ja elavana vahevaiba, see on oma ihu kaudu - 
ja et meil on suur preester Jumala koja üle, 
siis mingem Jumala ette siira südamega usukülluses, olles südame poolest piserdamisega puhastatud kurjast südametunnistusest ja ihu poolest pestud puhta veega! 
Pidagem vankumatult kinni lootuse tunnistusest, sest ustav on, kes seda on tõotanud. 
Ja mõtelgem üksteisele, kuidas üksteist virgutada armastusele ja headele tegudele. 
Ärgem jätkem unarusse oma koguduse kooskäimist, nõnda nagu mõnel on kombeks, vaid julgustagem selleks üksteist - ja seda enam, mida rohkem te näete seda päeva lähenevat.