Piibel.NET
Otsing Hb 10:19-25; Jr 17:5-8; Ps 1:1-6; 1Kr 15:12-20
(26 vastet, leht 1 2-st)
Eestikeelne Piibel 1997
Psalm 1 Õnnis on inimene, kes ei käi õelate nõu järgi ega seisa patuste tee peal ega istu pilkajate killas,
vaid kel on hea meel Issanda Seadusest ja kes uurib ta Seadust ööd ja päevad.
Siis ta on otsekui puu, mis on istutatud veeojade äärde, mis vilja annab omal ajal ja mille lehed ei närtsi; ja kõik, mis ta teeb, läheb korda.
Aga nõnda ei ole õelad; vaid nad on nagu aganad, mida tuul laiali ajab.
Sellepärast ei jää õelad püsima kohtus ega patused õigete koguduses.
Sest Issand tunneb õigete teed; aga õelate tee läheb hukka.
Jeremija 17 Nõnda ütleb Issand: Neetud on mees, kes loodab inimeste peale, kes peab liha oma käsivarreks ja kelle süda lahkub Issandast.
Tema on otsekui kadakas nõmmel, mis ei näe head tulemas; ta asub kõrbe kivirägas, soolasel, elamiskõlbmatul maal.
Aga õnnistatud on mees, kes loodab Issanda peale, kelle lootuseks on Issand.
Tema on otsekui vee äärde istutatud puu, mis ajab oma juuri oja kaldal ega karda, kui palavus tuleb, vaid ta lehed on haljad; ja põua-aastal ta ei muretse ega lakka vilja kandmast.
1. Korintose 15 Kui aga Kristusest kuulutatakse, et ta on üles äratatud surnuist, kuidas siis mõned teie seast ütlevad, et surnute ülestõusmist ei ole?
Aga kui surnute ülestõusmist ei ole, siis ei ole ka Kristust üles äratatud.
Aga kui Kristust ei ole üles äratatud, siis tähendab see, et ka meie jutlus on tühine ja tühine on ka teie usk.
Ja meid leitakse siis olevat Jumala valetunnistajad, sest me oleme tunnistanud Jumalale vastu, et ta on üles äratanud Kristuse, keda tema ei ole üles äratanud, - sel juhul, kui surnuid üles ei äratata.
Sest kui surnuid üles ei äratata, siis ei ole ka Kristust üles äratatud;
kui aga Kristust ei ole üles äratatud, siis on teie usk tühine, siis te olete alles oma pattudes.
Nii on siis ka hukkunud need, kes on Kristuses magama läinud.
Kui me loodame Kristuse peale üksnes selles elus, siis me oleme kõigist inimestest armetumad.
Nüüd aga on Kristus üles äratatud surnuist, uudseviljana magamaläinutest.
Heebrealaste 10 Vennad, et meil on siis Jeesuse vere varal julgus sisse minna kõige pühamasse paika -
selle tee on ta avanud meile uuena ja elavana vahevaiba, see on oma ihu kaudu -
ja et meil on suur preester Jumala koja üle,
siis mingem Jumala ette siira südamega usukülluses, olles südame poolest piserdamisega puhastatud kurjast südametunnistusest ja ihu poolest pestud puhta veega!
Pidagem vankumatult kinni lootuse tunnistusest, sest ustav on, kes seda on tõotanud.
Ja mõtelgem üksteisele, kuidas üksteist virgutada armastusele ja headele tegudele.